Komórka Roślinna

 

Budowa i struktura komórki roślinnej

Struktura komórki roślinnej

Rośliny wyższe należą do eukariontów, czyli ich komórki zawierają jądra komórkowe.

Poza tym komórki eukariontów są średnio większe od komórek organizmów bezjądrowych i ich średnica waha się przeciętnie w zakresie 10-100μm. Ponadto komórki eukariotyczne charakteryzują się dużo bardziej złożoną strukturą wewnętrzną od ich bezjąd... więcejCytoplazma

Skład cytoplazmy

Podstawowym składnikiem cytoplazmy jest woda, stanowi ona około 75% jej składu chemicznego.
Konsystencja cytoplazmy w naturalnych warunkach środowiskowych określana jest pojęciem zol i przypomina fazę pośrednią między galaretką a kisielem.
Cytoplazma jest zarówno roztworem rzeczywistym (rozpuszczone ... więcejOrganella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową

Struktury otoczone podwójną błoną
Jądro
Wielkość i kształt jądra zależą od rodzaju komórki. W komórkach bardzo młodych lub merystematycznych ma kształt przybliżony do kuli i znajduje się prawie w centrum komórki. U komórek dojrzałych, wyspecjalizowanych zepchnięte jest przez dużą centralną wakuolę na peryferyjną część komórki ... więcejŚciana komórkowa


Ściana komórkowa
Ściana komórkowa jest tworem charakterystycznym dka komórek roślinnych. Nadaje im kształt, wytrzymałość na czynniki zewnętrzne oraz ciśnienie somotyczne wynikające z różnicy stężeń między otoczeniem komórki a celulozą oraz stanowi ochronę fizyczną przed uszkodzeniami i infekcjami.

Zbudowana jest główn... więcejStruktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą


Struktury otoczone pojedynczą błoną
Wakuola
Wakuole, czyli wodniczki są to duże, kuliste lub o nieregularnym kształcie struktury otoczone pojedynczą błoną komórkową zwaną tonoplastem. Tonoplast wykazuje selektywną przepuszczalność w obie strony, zapewniając turgor komórki. Wakuolę wypełnia sok komórkowy, który j... więcej