Tkanki roślinne

 

podział tkanek roślinnych

... więcejTkanki stałe

Tkanki stałe

Powstają z komórek merystematycznych w wyniku ich różnicowania się. Są to tkanki dojrzałe, w których zazwyczaj nie dochodzi do podziałów komórkowych.

Tkanki stałe mogą składać się z jednakowych komórek (tkanki jednorodne) lub z kilku rodzajów komórek lub elementów komórkowych (tkanki niejednorodne).

Różnicowanie się ... więcejParenchyma (miękisz)

Miękisz jest najpowszechniej występującym rodzajem tkanki w roślinach. Komórki miękiszowe zazwyczaj zawierają duże wakuole oraz plastydy np. amyloplasty w miękiszu spichrzowym lub chloroplasty w miękiszu asymilacyjnym. Ściany komórkowe komórek miękiszowych zazwyczaj są cienkie oraz zbudowane z pektyn, celulozy i hemiceluloz. Rzadko wytwarzane są ... więcejKolenchyma (zwarcica)

Jest tkanką wzmacniającą, składającą się z żywych komórek o nierównomiernie zgrubiałych wtórnych ścianach komórkowych. Zgrubienia ścian komórkowych występują najczęściej w kątach.

Kolenchyma występuje tuż po epidermą łodygi, wzdłuż nerwów liści (tzn. wzdłuż głównych wiązek przewodzących liści). W przeciwieństwie do sklerenchymy, w... więcejSklerenchyma (twardzica)

Jest tkanką wzmacniającą, występuje wokół wiązek przewodzących łodyg i innych organów. Jej komórki są martwe i posiadają grubą ścianę komórkową. Występują dwa podstawowe kształty komórek sklerenchymatycznych tj. włókna i sklereidy.

Włókna. Są bardzo wydłużone, zazwyczaj komórki te osiągają około 1-2 mm długości przy 20 µm sze... więcejKsylem (drewno)

Należy do tkanek przewodzących i zarazem wzmacniających, ponieważ wiele jej elementów jest zdrewniałych, jest też tkanką niejednorodną, tzn składa się z kilku rodzajów komórek. Transportuje wodę i sole mineralne. U roślin wieloletnich, np. drzew i roślin bulwiastych wiosną, kiedy rośliny przerywają spoczynek zimowy ksylemem transportowane są subs... więcejFloem (łyko)

Należy do tkanek przewodzących i złożonych. Tworzą go cztery typy komórek: rurki sitowe, komórki towarzyszące (komórki przyrurkowe), włókna, komórki miękiszu. Poza funkcją przewodzącą, włókna floemu pełnią funkcję wzmacniającą.

Floemem (rurkami sitowymi) transportowane są substancje odżywcze.

Rurki sitowe zb... więcejEpiderma (skórka)

Zaliczana jest do tkanek złożonych, zbudowana jest z komórek parenchymatycznych, komórek szparkowych, włosków (części nadziemne), włośników (części podziemne).

Epiderma stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę rośliny, pełni rolę ochronną. W zależności od rodzaju rośliny i warunków środowiska jej budowa jest różna. Zbudowana jest z p... więcejPeryderma (korkowica)

Występuje u roślin o wtórnym przyroście na grubość. W starszych organach, takich jak łodyga lub pędy zastępuje epidermę, która ulega rozerwaniu. Jest tkanką niejednorodną Składa się z wielu warstw, w skład których wchodzi merystem wtórny (felogen, miazga korkotwórcza, korkorodna), korka (felem, komórki martwe) i felodermy (komórki żywe).
... więcejTkanka kalusowa (kalus)

Jest to tkanka przyranna. Jej rola jest zasklepienie zranionego miejsca. Może powstawać w wyniku odróżnicowania się komórek tkanek stałych, np. miękiszowych lub z komórek kambium, jeśli znalazło się w obrębie rany.

Czas, jaki potrzebny jest do zarośnięcia rany zależy od jej wielkości, od warunków, w jakich ona rośnie, a także od r... więcejTkanki twórcze

Tkanki merystematyczne

Rośliny są zdolne do wzrostu dzięki działalności tkanek merystematycznych, które pod względem funkcjonalnym można porównać do komórek macierzystych u zwierząt.

Komórki merystematyczne są mniejsze od komórek tkanek stałych, często mają regularny, izodiametryczny kształt. Charakteryzują się cienką ścianą komórkową, dużymi jąd... więcejUkłady funkcjonalne i wielotkankowe