Bakterie

 

Bakterie - wiadomości wstępne


Królestwo Prokaryotae (inna spotykana nazwa: Monera) tworzą najprostsze i zarazem najstarsze jednokomórkowe organizmy żywe, które dzielą się na dwie linie (grupy): Eubacteria (bakterie właściwe) oraz Archaebacteria (tzw. Archeony). Wszystkie organizmy prokariotyczne cechuje bezjądrowa budowa z pojedynczą cząsteczką kolistego, dwuniciowego... więcejBudowa bakterii

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriachZa względu na kształt morfologiczny komórek bakteryjnych dzielimy je na trzy główne grupy:

bakterie kuliste (ziarniaki, coccus), które często łączą się tworząc kolonie w postaci dwoinek, paciorkowców, pakietowców czy gronkowc... więcejMetabolizm bakterii

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiOdżywianie
Bakterie dzielą się na heterotrofy (organizmy cudzożywne) czyli saprobionty, symbionty, pasożyty (patrz: informacje wstępne) oraz autotrofy, które uzyskują niezbędne do życia związki organiczne... więcejRozmnażanie bakterii

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiBakterie rozmnażają się bezpłciowo na drodze podziału bezpośredniego - amitozy, poprzedzonej replikacją materiału genetycznego, poprzez pączkowanie bądĹş rozpad koloni.
W idealnych warunkach dzielą ... więcejZnaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiOrganizmy prokariotyczne odgrywają niezwykle ważną rolę w środowisku przyrodniczym jako destruenci rozkładający martwą materię organiczną i przyczyniając się w ten sposób do tworzenia próchnicy glebowej. Procesy rozkła... więcejArcheony (Archaebacteria)

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiOrganizmy prokariotyczne odkryte w 1977 roku, które tworzą odrębną linie od bakterii właściwych, a w swojej budowie komórkowej mają nawet więcej cech wspólnych z Eucaryota niż Eubacteria jak np. brak peptydoglikanu w ścianie ... więcejSinice

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiSinice przez długi czas w systematyce były zaliczane do glonów, gdyż maja wiele cech wspólnych z nimi. Zamieszkują one tereny wilgotne i bagniste, stawy, jeziora, a także korę drzew, martwe pnie i inne szczątki roślinne. Niek... więcejRiketsje i Chlamydie

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o bakteriach
Budowa bakteriiRiketsje - grupa organizmów większych od wirusów ale zdecydowanie mniejszych od bakterii o rozmiarach od 300 do 2000 nm. Są to bezwzględne pasożyt, które podobnie jak wirusy rozmnażają się tylko w komórkach żywiciela. ... więcej