Wirusy

 

Wirusy - wiadomości wstępne

Zaliczanie wirusów do materii ożywionej lub nieożywionej jest zależne od kryteriów przyjętych do określenia definicji życia. Jeżeli uznamy, że podstawowym objawem życia jest zdolność przystosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu oraz możliwość powielania własnego specyficznego materiału genetycznego to wirion (pojedyncza cząstka wi... więcejOgólna budowa wirusów

Podstawowa i wspólna cecha wszystkich wirusów to bezkomórkowa budowa. Formy te posiadają jedynie jedno- lub dwuniciowy kwas nukleinowy (DNA, RNA bądĹş jedno i drugie w zależności od fazy jaką przechodzi w danym momencie wirion) zamknięty w białkowej kapsule zwanej kapsydem, której strukturalne jednostki mogą formować pol... więcejBakteriofagi

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o wirusach
Budowa wirusów

Są to wiriony atakujące i żerujące na komórkach bakteryjnych. Mają najbardziej skomplikowaną budowę i przybierają różne kształty. Najbardziej znane są bakteriofagi z grupy T-parzystych. Przykładem takiego faga jest pasożyt bakterii Escherichia ... więcejWirusy zwierzęce (retrowirusy)

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o wirusach
Budowa wirusów

Wirusy zwierzęce (retrowirusy)
Materiałem genetycznym w wirusach zwierzęcych może być RNA lub DNA. Część z nich posiada białkowo-lipidową osłonkę dzięki której wirus rozpoznaje miejsca receptorowe komórki żywiciela, co umożliwia m... więcejWirusy roślinne i wiroidy

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o wirusach
Budowa wirusów

Wirusy roślinne i wiroidy
Liście rośliny pokryte są woskami i kutyną co tworzy silną barierę dla wirusów. Dlatego wiriony roślinne przenikają do komórek tylko w miejscach ich uszkodzenia, a póĹşniej infekują sąsiednie komórki poprz... więcejPriony

Czytaj najpierw:

Ogólne wiadomości o wirusach
Budowa wirusów
Priony
Prion jest białkiem infekcyjnym zbudowanym z ok. 250 aminokwasów. Priony chorobotwórcze w białkach prawidłowych powstają w wyniku mutacji genów je kodujących w komórce. Powoduje to zmianę przeważającej struktury alfahelikalnej w s... więcej