Katabolizm – oddychanie komórkowe

 

Oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe jest złożonym procesem pozyskiwania energii przez komórkę na drodze rozkładu złożonych związków organicznych do prostych substancji chemicznych, głównie nieorganicznych. Jest to więc proces kataboliczny. Głównym i podstawowym substratem tego procesu jest glukoza, z której atomy wodoru transportowane są poprzez szereg złożonych... więcejGlikoliza

Podstawowe związki organiczne (cukry, tłuszcze i białka) rozłożone w procesie trawienia w przewodzie pokarmowym do prostszych form (cukry złożone do cukrów prostych lub dwucukrów, tłuszcze do kwasów tłuszczowych i glicerolu, białka do aminokwasów lub bardzo krótkich fragmentów peptydowych) wchłaniane są w jelitach do krwi, a następnie z krwią rozp... więcejTworzenie acetylo-CoA

Powstały w procesie glikolizy, a dokładnie fosforylacji substratowej pirogronian z cytoplazmy przedostaje się do mitochondrium, gdzie będą zachodziły pozostałe reakcje oddychania komórkowego. Sumarycznie wszystkie procesy, które zachodzą w mitochondrium (procesy spalania komórkowego) są dużo bardziej efektywne energetycznie niż te zachodzące w cyt... więcejCykl Krebsa

TCA jest cyklicznym szeregiem biochemicznych procesów redukcji i utleniania, którego elementami chemicznymi są kwasy karboksylowe (trójkarboksylowe, czyli zawierające trzy grupy karboksylowe), za pierwszy element uznaje się cytrynian, a jego główne etapy jako pierwszy opracował Sir H. Krebs – dlatego proces ten nazywa się cyklem kwasu cyt... więcejŁańcuch oddechowy

Ostatnim etapem pozyskiwania energii w komórce z rozkładu związków organicznych jest tak zwany łańcuch oddechowy. Zachodzi on na grzebieniach wewnętrznej błony mitochondrialnej. To tutaj zachodzi proces utleniania do którego wykorzystywane są cząsteczki wdychanego tlenu. Bardzo duża ilość energii uzyskana w tym etapie jest porcjowana i magazynowan... więcej