Przemiany energetyczne

 

Metabolizm

Cały wszechświat składa się z dwóch typów form fizycznych – materii i energii. Materią jest wszystko to, co ma jakąś masę i zajmuje pewną przestrzeń (naturalnie materia może posiadać inne cechy jak kształt, wielkość, kolor, temperaturę lecz definicja materii obejmuje te dwa podstawowe parametry inne z nich wynikają). Energią natomiast opisuj... więcejReakcje oksydo-redukcyjne

Typy reakcji chemicznych powinny być omawiane na lekcjach chemii, ponieważ znajomość mechanizmów różnych typów reakcji chemicznych wykracza poza podstawowy plan nauki biologii, jednak kluczowe typy reakcji chemicznych (lub raczej biochemicznych) powinny zostać omówione w niniejszym skrypcie pod kątem biologicznym aby wszystkie artykuły mogły zosta... więcejReakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Podobnie jak w przypadku artykułu dotyczącego reakcji redoks ten rozdział dotyczy bardziej zagadnień z dziedziny chemii niż biologii. Jednak omówienie ogólne mechanizmu reakcji z przepływem energii jest niezbędne do zrozumienia mechanizmów wielu przemian biochemicznych w organizmach żywych.

Pojęcie reakcji endo- i egzoenergetycznch ... więcejReakcje enzymatyczne

Reakcje enzymatyczne są najbardziej skomplikowanymi przemianami biochemicznymi, ponieważ wymagają czynnego udziału czynnika białkowego, jakim jest enzym, przy czym istnieje ogromna ilość różnych typów i odmian enzymów. Ogólnie rzecz biorąc niemal wszystkie procesy enzymatyczne są przemianami endoenergetycznymi, czyli wymagającymi dostarczenia pewn... więcej