Biochemia organiczna

 

Cukry


Cukry nazywane są inaczej sacharydami lub węglowodanami ze względu na stosunek ilości atomów wodoru do atomów tlenu w cząsteczce, który jest taki sam jak w cząsteczce wody (2H:1O). Cukry należą do związków organicznych, więc podstawą ich struktury chemicznej jest węgiel. Sumaryczny schemat cząsteczki cukru to:
CnH2nOn
Cukry m... więcejLipidyGrupa związków organicznych zaliczanych do lipidów w ostatnich latach zmieniała się na tyle, że nadal w różnych Ĺşródłach istnieją różne definicje i często nie zbieżne podziały tłuszczowców.
Niektórzy nauczyciele wymagają od uczniów podziału lipidów na:


tłuszcze proste (estry glicerolu i kwasów... więcejBiałka

Białka, czyli peptydy są polimerami liniowymi. Oznacza to, że składają się z wielu identycznych lub podobnych elementów połączonych w jedną długą, nie rozgałęzioną nić (porównaj z polisacharydami). Poszczególnymi ogniwami, czyli monomerami polimeru tych czasem bardzo długich nici są aminokwasy.

Aminokwasy są jednymi z najważniejszy... więcejKwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe są bardzo specyficzną grupą organicznych związków chemicznych ze względu na swoje znaczenie biologiczne. Poza chemizmem i fizycznością substancji przy omawianiu tych związków należy zawsze pamiętać o ich znaczeniu w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi i ewolucyjnego rozwoju wszystkich organizmów na świecie. Stanowią niejako matryc... więcej