Organizacja podstawowej jednostki życia

 

Biochemia nieorganiczna

Podstawowe pierwiastki życia

Ĺťycie na Ziemi charakteryzuje się szczególnym uporządkowaniem procesów chemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Zbiór tych procesów ogólnie nazywa się procesami metabolicznymi lub szlakami metabolicznymi. Wszystkie szlaki metaboliczne, od najdrobniejszych form życia jak jednokomórkowe bakterie do największych i najbardziej złożonych jak o... więcejPodstawowe związki mineralne życia

Wszystkie substancje chemiczne dzieli się generalnie na dwie grupy: związki organiczne i nieorganiczne. Związki organiczne przede wszystkim są ogólnie pojętymi budulcami organizmów żywych i ognich pochodzą (co prawda pełnią nie tylko funkcje stricte budulcową, też i enzymatyczną, regulatorową, energetyczną, jednak ogólnie rzecz biorąc składają się... więcejBiochemia organiczna

Cukry


Cukry nazywane są inaczej sacharydami lub węglowodanami ze względu na stosunek ilości atomów wodoru do atomów tlenu w cząsteczce, który jest taki sam jak w cząsteczce wody (2H:1O). Cukry należą do związków organicznych, więc podstawą ich struktury chemicznej jest węgiel. Sumaryczny schemat cząsteczki cukru to:
CnH2nOn
Cukry m... więcejLipidyGrupa związków organicznych zaliczanych do lipidów w ostatnich latach zmieniała się na tyle, że nadal w różnych Ĺşródłach istnieją różne definicje i często nie zbieżne podziały tłuszczowców.
Niektórzy nauczyciele wymagają od uczniów podziału lipidów na:


tłuszcze proste (estry glicerolu i kwasów... więcejBiałka

Białka, czyli peptydy są polimerami liniowymi. Oznacza to, że składają się z wielu identycznych lub podobnych elementów połączonych w jedną długą, nie rozgałęzioną nić (porównaj z polisacharydami). Poszczególnymi ogniwami, czyli monomerami polimeru tych czasem bardzo długich nici są aminokwasy.

Aminokwasy są jednymi z najważniejszy... więcejKwasy nukleinowe

Kwasy nukleinowe są bardzo specyficzną grupą organicznych związków chemicznych ze względu na swoje znaczenie biologiczne. Poza chemizmem i fizycznością substancji przy omawianiu tych związków należy zawsze pamiętać o ich znaczeniu w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi i ewolucyjnego rozwoju wszystkich organizmów na świecie. Stanowią niejako matryc... więcejBudowa komórki

Komórka jako podstawowa jednostka życia


Komórka - funkcjonalna i strukturalna jednostka organizmu. Wyróżnia się organizmy jedno i wielokomórkowe. Komórka wypełniona jest substancją o konsystencji zolu (coś jakby w mikserze zmieszać kisiel z galaretką) nazywana cytoplazmą. Cytoplazma pod względem chemicznym jest wodnistą zawiesiną substancji chemicznych od najprostszych jo... więcej