Przemiana energii i materii w komórce

 

Przemiany energetyczne

Metabolizm

Cały wszechświat składa się z dwóch typów form fizycznych – materii i energii. Materią jest wszystko to, co ma jakąś masę i zajmuje pewną przestrzeń (naturalnie materia może posiadać inne cechy jak kształt, wielkość, kolor, temperaturę lecz definicja materii obejmuje te dwa podstawowe parametry inne z nich wynikają). Energią natomiast opisuj... więcejReakcje oksydo-redukcyjne

Typy reakcji chemicznych powinny być omawiane na lekcjach chemii, ponieważ znajomość mechanizmów różnych typów reakcji chemicznych wykracza poza podstawowy plan nauki biologii, jednak kluczowe typy reakcji chemicznych (lub raczej biochemicznych) powinny zostać omówione w niniejszym skrypcie pod kątem biologicznym aby wszystkie artykuły mogły zosta... więcejReakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne

Podobnie jak w przypadku artykułu dotyczącego reakcji redoks ten rozdział dotyczy bardziej zagadnień z dziedziny chemii niż biologii. Jednak omówienie ogólne mechanizmu reakcji z przepływem energii jest niezbędne do zrozumienia mechanizmów wielu przemian biochemicznych w organizmach żywych.

Pojęcie reakcji endo- i egzoenergetycznch ... więcejReakcje enzymatyczne

Reakcje enzymatyczne są najbardziej skomplikowanymi przemianami biochemicznymi, ponieważ wymagają czynnego udziału czynnika białkowego, jakim jest enzym, przy czym istnieje ogromna ilość różnych typów i odmian enzymów. Ogólnie rzecz biorąc niemal wszystkie procesy enzymatyczne są przemianami endoenergetycznymi, czyli wymagającymi dostarczenia pewn... więcejKatabolizm – oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe jest złożonym procesem pozyskiwania energii przez komórkę na drodze rozkładu złożonych związków organicznych do prostych substancji chemicznych, głównie nieorganicznych. Jest to więc proces kataboliczny. Głównym i podstawowym substratem tego procesu jest glukoza, z której atomy wodoru transportowane są poprzez szereg złożonych... więcejGlikoliza

Podstawowe związki organiczne (cukry, tłuszcze i białka) rozłożone w procesie trawienia w przewodzie pokarmowym do prostszych form (cukry złożone do cukrów prostych lub dwucukrów, tłuszcze do kwasów tłuszczowych i glicerolu, białka do aminokwasów lub bardzo krótkich fragmentów peptydowych) wchłaniane są w jelitach do krwi, a następnie z krwią rozp... więcejTworzenie acetylo-CoA

Powstały w procesie glikolizy, a dokładnie fosforylacji substratowej pirogronian z cytoplazmy przedostaje się do mitochondrium, gdzie będą zachodziły pozostałe reakcje oddychania komórkowego. Sumarycznie wszystkie procesy, które zachodzą w mitochondrium (procesy spalania komórkowego) są dużo bardziej efektywne energetycznie niż te zachodzące w cyt... więcejCykl Krebsa

TCA jest cyklicznym szeregiem biochemicznych procesów redukcji i utleniania, którego elementami chemicznymi są kwasy karboksylowe (trójkarboksylowe, czyli zawierające trzy grupy karboksylowe), za pierwszy element uznaje się cytrynian, a jego główne etapy jako pierwszy opracował Sir H. Krebs – dlatego proces ten nazywa się cyklem kwasu cyt... więcejŁańcuch oddechowy

Ostatnim etapem pozyskiwania energii w komórce z rozkładu związków organicznych jest tak zwany łańcuch oddechowy. Zachodzi on na grzebieniach wewnętrznej błony mitochondrialnej. To tutaj zachodzi proces utleniania do którego wykorzystywane są cząsteczki wdychanego tlenu. Bardzo duża ilość energii uzyskana w tym etapie jest porcjowana i magazynowan... więcejAnabolizm – fotosynteza, chemosynteza

Fotosynteza

Fotosynteza jest procesem złożonym i skomplikowanym. Wiele jednak podręczników opisuje to zjawisko zbyt enigmatycznie mimo tego iż cykl przemian jest prostszy niż w przypadku oddychania komórkowego. W niniejszym artykule proces fotosyntezy opisany jest ogólnie i mam nadzieję zrozumiale dla każdego, jednak nie został pozbawiony kluczowych choć szcz... więcej