Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Struktury otoczone pojedynczą błoną

Wakuola

Wakuole, czyli wodniczki są to duże, kuliste lub o nieregularnym kształcie struktury otoczone pojedynczą błoną komórkową zwaną tonoplastem. Tonoplast wykazuje selektywną przepuszczalność w obie strony, zapewniając turgor komórki. Wakuolę wypełnia sok komórkowy, który jest wodnym roztworem soli mineralnych i związków organicznych (głównie cukrów). Niekiedy sok komórkowy zawiera kryształy substancji nierozpuszczalnych w wodzie (np. szczawian wapnia).

Waluole powstają częściowo z oddzielających się pęcherzyków gładkiego retikulun endoplazmatycznego, częściowo z pęcherzyków aparatów Golgiegokomórkach a częśćiowo mogą być dziedziczone. We wczesnym stadium rozwoju komórki w cytoplaĹşmie istnieje wiele wodniczek lub nieregularnych fragmentów poodrywanych siateczke śródplazmatycznych zwanych prowakuolami. W trakcie dojrzewania komórki wodniczni łączą się, ulega rozczieńczeniu ich zawartość przyjmując ostatecznie formę jednej dużej połżeonej centralnie wakuoli wypełnionej mocno rozwodnionym sokiem komórkowym.

Rolą wakuoli jest przede wszystkim utrzymywanie turgoru komórki. Dodatkowo stanowi ona buforowy zbiornik wody dla komórki. W starzejących się komórkach w wakuoli mogą gromadzić się substancje toksyczne i zbędne dla komórki.

Peroksysomy wypełnione są przede wszystkim substancjami białkowymi (przede wszystkim enzymami); biorą udział w fotooddychaniu; charakteryzują się wysoką przepuszczalnością błony.

Sferosomy związane są głównie z syntezą i magazynowaniem tłuszczowców.

Glioksysomy podobnie jak sferosomy magazynują tłuszczowce zapasowe, jednak zawierają liczne enzymy przekształcające nagromadzone tłuszcze w cukry używane podczas kielkowania.

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Struktura komórki roślinnej
Cytoplazma
Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową
Ściana komórkowa
Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

Tagi: