Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Plastydy
Są to charakterystyczne dla komórek roślinych organella otoczone podwójną błoną białkowo-lipikdową. Wśród plastydów wyróżnia się 3 formy organelli dojrzałych/ukształtowanych. Są to chloroplasty (zawierają zielony barwnik chlorofil), chromoplasty (zawierają karotenoidowy barwnik o barwie od czerwonej/pomarańczowej do żółtej) oraz leukoplasty (bezbarwne). Wszystkie te formy plastydów pochodzą od jednakowych protoplastydów. Plastydy zawierają włąsny materiał genetyczny, co jest jednym kryteriów warunkujących podział tych organelli niezależnie od podziałów komórkowych.

Chloroplasty wypełnione są stromą, która zapewnia hydrofilne środowisko wewnątrz plastydu. W stromie zawieszone są struktury wewnętrzne chloroplastu, których podstawę stanowi podobny do retikulum endoplazmatycznego system błon zwany lamellami. Jest to jednak system dużó bardziej uporządkowany niż siateczka śródplazmatyczna. Podstawowymi elementami lamelli są tylakoidy - płąskie pęcherze przypominające dyski. Tylakoidy poukładane w stosy tworzą grana. Grana połączone są między sobą licznymi kanałami lamelli. Grana są bardzo bogate w chlorofil i stanowią główne centra fotosyntetyczne.

W stromie poza substancjami rozpuszczalnymi w wodzie i białkami często obserwuje się ziarna skrobii - zapasowego materiału energetycznego roślin oraz kropeli tłuszczu.

Leukoplasty są plastydami powstającymi w strefach z ograniczonym lub całkowicie bez dostępu światła. Ze względu na magazynowany w nich materiał wyróżnia się:

  • amyloplasty - magazyny skrobii
  • proteinoplasty - magazyny białek
  • elajoplasty - magazyny zwiazków tłuszczowych

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Struktura komórki roślinnej
Cytoplazma
Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową
Ściana komórkowa
Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

Tagi: