Cytoplazma

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Cytoszkielet
Cytoszkielet stanowią białkowe struktury włókniste przenikające przez całą objętość komórki. Są to: statyczne mikrofilamenty aktynowe, dynamiczne mikrokubule zbudowane z tubuliny oraz filamenty pośrednie. Funkcją cytoszkieletu jest utrzymanie kształtu komórki (w przypadku komórek roślinnych funkcja ta jest zdegradowana ze względu na występowanie ściany komórkowej) oraz prawidłowe dla danej komórki rozmieszczenie organelli komórkowych.

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Struktura komórki roślinnej
Cytoplazma
Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową
Ściana komórkowa
Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

Tagi: