Cytoplazma

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Struktura cytoplazmy

Na strukturę cytoplazmy mają wpływ jej właściwości fizyko-chemiczne, czyli czynniki na poziomie molekularnym rozpuszczone lub zawieszone w cytoplaĹşmie oraz większe struktury fizyczne takie jak błony cytoplazmatyczne, siateczki śródplazmatyczne czy elementy cytoszkieletu.

Błony cytoplazmatyczne Wszystkie błony cytoplazmatyczne mają wspólny schemat budowy chemicznej - są dwuwarstwą białkowo - lipidową (zobacz rozdział lipidy). Natomiast dokładny skład i właściwości fizykochemiczne różnią się ze względu na rodzaj komórki i rodzaj błony (czyli co dana błona odgranicza i w jakim miejscu komórki). W tym ujęciu wyróżnia się miedzy innymi: błonę komórkową (plazmalemma - otacza cały protoplast), tonoplast (otacza wakuolę) i inne. Błony komórkowe mają charakter warstwowy, gdzie wyróżnia się warstwę hydrofobową oraz hydrofilową. Dlatego w środowisku wodnym membrany te przenikają się płynnie, łączą oraz mogą się wzajemnie wchłaniać zachowując strukturalny schemat i ciągłość. Dzięki tym właściwościom możliwa jest endocytoza oraz egzocytoza (zob. błona komórkowa).

Retikulum endoplazmatyczne
W komórkach roślinnych obserwuje się obie formy ER: gładką (agranularną) jak i szorstką (granularną), na powierzchni której znajdują się rybosomy. Ściany komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek zawierają pory, przez które przenikają prazmodesmy czyli wypustki ER. Siateczka śródplazmatyczna tworzy gęstą i skomplikowaną sieć membranową wewnątrz cytoplazmy dzieląc wnętrze komórki na fizycznie odseparowane strefy, w których jednocześnie mogą niezależnie przebiegać różne procesy chemiczne.

Siateczka śródplazmatyczna może również płynnie łączyć się z błonami otaczającymi różne wewnątrzkomórkowe organella (jądro, mitochondria, chloroplasty). Retikulum endoplazmatyczne może tworzyć diktiosomy, które stanowią część aparatu Golgiego.

strona:    1    2    3    4  Zobacz inne artykuły:
Struktura komórki roślinnej
Cytoplazma
Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową
Ściana komórkowa
Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

Tagi: