Struktura komórki roślinnej

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Rośliny wyższe należą do eukariontów, czyli ich komórki zawierają jądra komórkowe.

Poza tym komórki eukariontów są średnio większe od komórek organizmów bezjądrowych i ich średnica waha się przeciętnie w zakresie 10-100μm. Ponadto komórki eukariotyczne charakteryzują się dużo bardziej złożoną strukturą wewnętrzną od ich bezjądrowych protoplastów.

Poniższy schemat opracowano na podstawie podręcznika "Fizjologia Roślin" Z. Piskornika.

  Komórka
 • Ściana komórkowa
  • blaszka środkowa
  • ściana pierwotna
  • ściana wtórna
 • Protoplast
  • cytoplazma
   • cytoplazma podstawowa
   • membrany graniczne
   • retikulum endoplazmatyczne
   • rybosomy
   • cytoszkielet
  • wakuole
  • struktury otoczone podwójną błoną
   • jądro (oraz jąderko lub jąderka)
   • plastydy
    • chloroplasty
    • chromoplasty
    • leukoplasty
   • mitochondria
  • struktury otoczone pojedynczą błoną
   • lizosomy
   • peroksysomy
   • sferosomy
   • translosomy
   • diktiosomy

Zobacz inne artykuły:
Struktura komórki roślinnej
Cytoplazma
Organella komórkowe, czyli struktury otoczone podwójną błoną komórkową
Ściana komórkowa
Struktury otoczone pojedynczą błoną komórkowoą

Tagi: