Reakcje oksydo-redukcyjne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Typy reakcji chemicznych powinny być omawiane na lekcjach chemii, ponieważ znajomość mechanizmów różnych typów reakcji chemicznych wykracza poza podstawowy plan nauki biologii, jednak kluczowe typy reakcji chemicznych (lub raczej biochemicznych) powinny zostać omówione w niniejszym skrypcie pod kątem biologicznym aby wszystkie artykuły mogły zostać zrozumiane prawidłowo przez biologów.

Reakcje redoks w skrócie polegają na utlenianiu jednego związku przy jednoczesnej redukcji innego. W pojęciu biologicznym utlenianie wiąże się ze spalaniem i rozkładem złożonych związków organicznych celem uwolnienia energii i rzeczywiście tak jest. Jednak utlenianie jednego związku chemicznego zawsze wiąże się z redukcją innego, a sama reakcja redoks nie koniecznie musi być związana z rozkładem złożonych związków na proste. Zawsze jednak wiąże się ze zmianą stopnia utlenienia bądĹş atomów bądĹş grup atomów (grup chemicznych).

Stopień utlenienia zależy od ilości wolnych elektronów w atomie lub grupie chemicznej.

Grupa, która oddaje elektrony (donor lub dawca) nazwany jest reduktorem, natomiast biorca (akceptor) – utleniaczem.

Dla uproszczenia można przyjąć, że grupa, której stopień utlenienia zmniejszył się (zmniejszyła się liczba „+” lub zwiększyła „-”), czyli zredukował, uległa redukcji. Tam gdzie się zwiększył – utlenieniu:

2H2 + O2 → 2H2O

O2 + 4e- = 2O-2 – tlen jako utleniacz przyjął elektrony i zredukował się
2H2 – 4e- = 4H+ – wodór jako reduktor oddał elektrony i uległ utlenieniu
2H2 + O2 → 2H2O – tlen jako utleniacz utlenił wodór, a wodór jako reduktor zredukował tlen

strona:    1    2    3  Test:


Zmiana stopnia utlenienia grupy chemicznej wiąże się z:
a) zmianą ilości protonów w jądrze
b) zmianą ilości wolnych elektronów na powłoce walencyjnej
c) zmianą temperatury reagentów
d) zmianą rozpuszczalności związków w wodzie
Rozwiązanie

Nukleotydy FAD i NAD:
a) mogą transportować wyłącznie protony
b) nie mogą transportować ani protonów ani elektronów
c) mogą transportować wyłącznie elektrony
d) mogą transportować i protony i elektrony
Rozwiązanie

Utleniacz
a) Przyjmuje elektrony
b) Podwyższa swój stopień utlenienia a obniża innego reagenta w reakcji redoks
c) Oddaje elektrony
d) Jest donorem elektronów
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: