Reakcje oksydo-redukcyjne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Jakie znaczenie mają reakcje redoks w szlakach metabolicznych organizmów żywych?
  • Wymień kilka szlaków metabolicznych bazujących na reakcjach redoks.

strona:    1    2    3  Test:


Utleniacz
a) Oddaje elektrony
b) Podwyższa swój stopień utlenienia a obniża innego reagenta w reakcji redoks
c) Jest donorem elektronów
d) Przyjmuje elektrony
Rozwiązanie

Nukleotydy FAD i NAD:
a) mogą transportować i protony i elektrony
b) nie mogą transportować ani protonów ani elektronów
c) mogą transportować wyłącznie protony
d) mogą transportować wyłącznie elektrony
Rozwiązanie

Zmiana stopnia utlenienia grupy chemicznej wiąże się z:
a) zmianą rozpuszczalności związków w wodzie
b) zmianą temperatury reagentów
c) zmianą ilości wolnych elektronów na powłoce walencyjnej
d) zmianą ilości protonów w jądrze
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: