Peryderma (korkowica)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Występuje u roślin o wtórnym przyroście na grubość. W starszych organach, takich jak łodyga lub pędy zastępuje epidermę, która ulega rozerwaniu. Jest tkanką niejednorodną Składa się z wielu warstw, w skład których wchodzi merystem wtórny (felogen, miazga korkotwórcza, korkorodna), korka (felem, komórki martwe) i felodermy (komórki żywe).

Felogen powstaje z odróżnicowanych komórek miękiszowych lub floemu. Komórki floemu dzielą się peryklinarnie, odkładając na zewnątrz korek (który stanowi główny produkt felogenu) i do wewnątrz felodermę.

Korek (felem) zbudowany jest z komórek martwych, wypełnionych powietrzem. Ściany komórkowe zawierają suberynę lub są zdrewniałe. Komórki korka są bardzo gęsto upakowane i ściśle przylegają do siebie, tworząc wiele warstw. Dzięki suberynie (substancja hydrofobowa zbudowana z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i ich pochodnych) korek jest warstwą nieprzepuszczalną dla wody i powietrza, natomiast dzięki zdrewnieniu jest twardy i wytrzymały. W warstwie korka mogą występować przetchlinki, czyli miejsca o luĹşnym ułożeniu komórek, przepuszczalne dla powietrza i wody.

Feloderma zbudowana jest z cienkiej warstwy komórek

miękiszowych.Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: