Epiderma (skórka)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Zaliczana jest do tkanek złożonych, zbudowana jest z komórek parenchymatycznych, komórek szparkowych, włosków (części nadziemne), włośników (części podziemne).

Epiderma stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę rośliny, pełni rolę ochronną. W zależności od rodzaju rośliny i warunków środowiska jej budowa jest różna. Zbudowana jest z pojedynczej warstwy komórek.

Komórki parenchymatyczne epidermy są przezroczyste, nie zawierają chloroplastów, a ich ściana komórkowe są grubsze od strony zewnętrznej. Taka budowa ma na celu zwiększenie przepuszczalności światła w głąb liści i innych organów oraz utrudnienie parowania wody. Dodatkową cechą utrudniająca zbytni ubytek wody z tkanek jest kutynizacja ścian komórkowych nadziemnych organów rośliny, czyli odkładanie się w podpowierzchniowych warstwach ścian komórkowych kutyny (substancji nierozpuszczalnej zbudowanej z trudno rozpuszczalnych estrów kwasów tłuszczowych). Kutyna może być również odkładana na zewnętrznych warstwach epidermy tworząc tzw. kutykulę. W zależności od warunków środowiska do jakich przystosowała się roślina, warstwy kutyny i kutykuli mogą być cienkie lub bardzo grube. Epiderma korzeni nie jest pokryta kutykulą, ponieważ rolą tego organu jest pobieranie wody z gleby, a więc komórki muszą być przepuszczalne dla wody.

Komórki szparkowe są jedynymi komórkami epidermy posiadającymi chloroplasty. Mają inny kształt niż pozostałe komórki epidermy oraz nierównomiernie zgrubiałą ścianę komórkową, która jest grubsza od strony poru. Dwie sąsiadujące komórki szparkowe budują aparat szparkowy. Komórki epidermy występujące tuz obok komórek szparkowych to tzw. komórki przyszparkowe. Bezpośrednio pod aparatem szparkowym znajduje się wolna przestrzeń. Rolą aparatów szparkowych jest ułatwienie wymiany gazowej pomiędzy rośliną i środowiskiem oraz regulacją gospodarki wodnej rośliny. Zazwyczaj więcej aparatów szparkowych obserwuje się na spodniej stronie liści.

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: