Floem (łyko)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Należy do tkanek przewodzących i złożonych. Tworzą go cztery typy komórek: rurki sitowe, komórki towarzyszące (komórki przyrurkowe), włókna, komórki miękiszu. Poza funkcją przewodzącą, włókna floemu pełnią funkcję wzmacniającą.

Floemem (rurkami sitowymi) transportowane są substancje odżywcze.

Rurki sitowe zbudowane są z komórek nazywanych członami rurek sitowych. Poszczególne komórki są połączone końcami tworząc długie struktury. Końce stykających się komórek są zakończone porami, przez które łączą się protoplasty komórek, są to tzw. płytki sitowe. Komórki członów są żywe, jednak różnią się od pozostałych komórek brakiem jądra komórkowego i rybosomów, które zanikają podczas ich rozwoju. Jednak posiadają dużą wakuolę, wypełniającą wnętrze komórki.

Pory płytek sitowych są pokryte kalozą (śluz zbudowany z cząsteczek wielocukrów), która może spowodować zamknięcie naczyń i przerwanie transportu substancji odżywczych. Zjawisko takie ma miejsce jesienią, kiedy rośliny wieloletnie szykują się do wejścia w stan spoczynku, oraz w przypadku roślin ciętych (dlatego tak ważne jest podcięcie kupionych kwiatów).

Komórki towarzyszące pełnią funkcje pomocnicze dla rurek sitowych. Są to komórki żywe, połączone licznymi plazmodesmami z członami rurek sitowych. Nie biorą bezpośrednio udziału w transporcie substancji odżywczych, ale w przypadku zatkania członów rurek mogą czasowo przejąć ich rolę. Pośredniczą też w dostarczaniu do rurek sitowych cukrów wytworzonych w komórkach miękiszu.

Miękisz łykowy wypełnia przestrzeń pomiędzy poszczególnymi komórkami floemu.

Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: