Kolenchyma (zwarcica)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Jest tkanką wzmacniającą, składającą się z żywych komórek o nierównomiernie zgrubiałych wtórnych ścianach komórkowych. Zgrubienia ścian komórkowych występują najczęściej w kątach.

Kolenchyma występuje tuż po epidermą łodygi, wzdłuż nerwów liści (tzn. wzdłuż głównych wiązek przewodzących liści). W przeciwieństwie do sklerenchymy, występuje w młodych tkankach, a elastyczność ścian komórkowych kolenchymy powoduje, że organ może rosnąć na długość.

Wyróżniamy kolenchymę kątową, mającą wzmocnienia celulozowo-pektynowe w narożnikach - występuje np. u Solanum tuberosum, Salvia sclarea, oraz kolenchymę płatową, mającą wzmocnienia na stycznych powierzchniach kolejnych warstw komórek np. u Sambucus nigra.

Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: