Parenchyma (miękisz)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Miękisz jest najpowszechniej występującym rodzajem tkanki w roślinach. Komórki miękiszowe zazwyczaj zawierają duże wakuole oraz plastydy np. amyloplasty w miękiszu spichrzowym lub chloroplasty w miękiszu asymilacyjnym. Ściany komórkowe komórek miękiszowych zazwyczaj są cienkie oraz zbudowane z pektyn, celulozy i hemiceluloz. Rzadko wytwarzane są wtórne ściany komórkowe.

Komórki miękiszu mają zdolność do dzielenia się i odróżnicowania w komórki merystematyczne (patrz merystemy wtórne).

Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się następujące rodzaje parenchymy: miękisz zasadniczy, miękisz asymilacyjny (chlorenchyma), miękisz spichrzowy, miękisz wodny i miękisz powietrzny (aerenchyma).

Miękisz zasadniczy występuje we wszystkich fragmentach rośliny, tj. łodygach, korzeniach, owocach i in.

Miękisz asymilacyjny zawiera chloroplasty, w których zachodzą reakcje fotosyntezy (asymilacji ditlenku węgla), największe jego ilości występują w liściach.

Miękisz spichrzowy magazynuje substancje zapasowe, takie jak skrobia (bulwy ziemniaka), białka (nasiona soi) i tłuszcze (nasiona słonecznika, rzepaku). Substancje zapasowe mogą być gromadzone w plastydach komórek miękiszowych lub w wakuolach, ewentualnie w cytoplazmie.

Miękisz wodny składa się z komórek zwierających olbrzymie wakuole, w których przechowywana jest woda. Występuje u kaktusów, gruboszy, aloesu itp.

Miękisz powietrzny występuje w organach często lub stale zanurzonych w wodzie, np. w liściach i łodygach roślin wodnych, korzeniach i łodygach roślin bagiennych. Komórki aerenchymy są luĹşno ułożone, a przestrzenie między nimi pełnią rolę magazynu gazów (ditlenku węgla, tlenu).

Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: