Tkanki stałe

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Kamilla Górska


                        

Powstają z komórek merystematycznych w wyniku ich różnicowania się. Są to tkanki dojrzałe, w których zazwyczaj nie dochodzi do podziałów komórkowych.

Tkanki stałe mogą składać się z jednakowych komórek (tkanki jednorodne) lub z kilku rodzajów komórek lub elementów komórkowych (tkanki niejednorodne).

Różnicowanie się komórek można podzielić na dwa etapy: 1. Wzrost objętościowy i stopniową wakuolizację (tzn. powstawanie wakuoli lub wakuol spychających cytoplazmę na obrzeża komórki). 2. Wykształcanie się organelli komórkowych, takich jak chloroplasty czy amyloplasty, gromadzenie produktów przemiany materii np. barwników i olejków eterycznych oraz przekształcenia ścian komórkowych. W przypadku komórek drewna lub korka ostatecznym etapem różnicowania jest obumarcie protoplastu.

Do tkanek stałych zaliczają się: parenchyma, kolenchyma, sklerenchyma, ksylem, floem, epiderma, peryderma, utwory wydzielnicze, tkanka kalusowa.

Zobacz inne artykuły:
Tkanki stałe
Parenchyma (miękisz)
Kolenchyma (zwarcica)
Sklerenchyma (twardzica)
Ksylem (drewno)
Floem (łyko)
Epiderma (skórka)
Peryderma (korkowica)
Tkanka kalusowa (kalus)

Tagi: