Metabolizm

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Cały wszechświat składa się z dwóch typów form fizycznych – materii i energii. Materią jest wszystko to, co ma jakąś masę i zajmuje pewną przestrzeń (naturalnie materia może posiadać inne cechy jak kształt, wielkość, kolor, temperaturę lecz definicja materii obejmuje te dwa podstawowe parametry inne z nich wynikają). Energią natomiast opisuje się możliwość zmian stanu materii (zmiana kształtu, wielkości, temperatury, itp. ) lub jej położenia (obrót, przesunięcie, itp.). Energia sama w sobie jest niepoliczalna więc mierzy się ją na podstawie zmian energii (energia kinetyczna) lub potencjalną możliwością zmiany energii (energia potencjalna). Jako podstawową jednostkę energii (a dokładnie zmiany energii) przyjęto 1kcal (czyli 1000 kalorii, co jest równoważne 4186,8 J) czyli taką ilość energii jaka jest potrzebna do zmiany 1 litra = 1 kg wody o 1 stopień C. Energia, która ogrzała 1 kg wody o jeden stopień jest energią kinetyczną równą 1kcal, natomiast ogrzana woda posiada energię potencjalną, którą może wydzielić podczas oziębiania się.

Materia ożywiona (organizmy żywe) ma możliwość przetwarzania energii i materii niezbędnych do życia. Wszelkie przemiany materii (chemiczne i fizyczne) i energii z udziałem organizmów żywych nazywa się procesami metabolicznymi lub po prostu metabolizmem. Wyróżnia się dwa podstawowe typy przemian metabolicznych: katabolizm (rozkład) i anabolizm (synteza). Omówienie wszelkich typy procesów chemicznych i fizycznych jakie spotyka się w świecie organizmów żywych wykracza poza ramy tego szkolenia natomiast ogólnie scharakteryzowane są kluczowe dla biologii grupy przemian chemicznych jak: reakcje redukcji i utleniania, reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne oraz reakcje enzymatyczne.

strona:    1    2    3    4  Test:


Katabolizm to:
a) Rozkład związków złożonych do prostych
b) Pierwszy etap fotosyntezy
c) Synteza związków złożonych z prostych
d) Inna nazwa glikolizy
Rozwiązanie

Energia
a) jest zachowana we wszechświecie
b) nie może ulegać przemianom w różne formy
c) produkowana jest w zależności od potrzeb życia na Ziemi
d) przetworzona na wiązania chemiczne nie może być więcej użyta
Rozwiązanie

Energia słoneczna jest:
a) asymilowana do procesów katabolicznych i zamieniana w nich na energię cieplną
b) niepotrzebna do życia na Ziemi
c) asymilowana przez autotrofy do procesów anabolicznych
d) pochłaniana przez wszystkie formy życia na Ziemi
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: