Metabolizm

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

  • Co to jest i na czym polega metabolizm?
  • Wyjaśnij pojęcia: katabolizm, anabolizm, autotrofia, heterotrofia.
  • Na czym polega równowaga wynikająca ze współistnienia anabolizmu i katabolizmu?
  • Przedstaw schematycznie przepływ energii wszechświata przez świat organizmów żywych i cykl przemian energetycznych w ekosystemie Ziemi.
strona:    1    2    3    4  Test:


Energia słoneczna jest:
a) pochłaniana przez wszystkie formy życia na Ziemi
b) niepotrzebna do życia na Ziemi
c) asymilowana przez autotrofy do procesów anabolicznych
d) asymilowana do procesów katabolicznych i zamieniana w nich na energię cieplną
Rozwiązanie

Katabolizm to:
a) Pierwszy etap fotosyntezy
b) Inna nazwa glikolizy
c) Synteza związków złożonych z prostych
d) Rozkład związków złożonych do prostych
Rozwiązanie

Fotosynteza jest przykładem procesu
a) Rozkładu tlenowego glukozy
b) Rozkładu beztlenowego glukozy
c) Syntezy glukozy ze związków prostych (anabolizm)
d) Synteza ATP bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: