Metabolizm

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Energia pozyskiwana w procesach katabolicznych przetwarzana jest przez organizmy żywe do energii wiązań chemicznych (głównie w ATP) – jest to wygodna forma tymczasowego magazynowania energii.

Prawie cała materia organiczna świata swoje istnienie zawdzięcza autotrofom. Mimo stale powiększającej się entropii (drugie prawo termodynamiki) równowaga energetyczna we wszechświecie jest zachowana (pierwsze prawo termodynamiki), a najstabilniejszą równowagą jest równowaga dynamiczna (równowaga, która polega na takim zbilansowaniu przeciwstawnych procesów, że średnia jest stała lub stabilna). W związku z tym organizmy heterotroficzne musiały przystosować się do życia zapełniając „przestrzeń przemian energetycznych” niewykorzystaną przez autotrofy lub dopełniającą istnienie organizmów samożywnych. Takim dopełnieniem stało się wykorzystanie produktów przemian autotrofów jako substratów przemian własnych, a produkty przemian własnych musiały zapewnić substraty organizmom żywym. W ten sposób została zapewniona ciągłość życia na Ziemi z zachowaniem zasady zachowania materii (na świecie) i zasady zachowania energii (we wszechświecie).

Zobacz film o metabolizmie (w języku angielskim)

Część I


Część II


Część III


Część IV

strona:    1    2    3    4  Test:


Fotosynteza jest przykładem procesu
a) Rozkładu beztlenowego glukozy
b) Rozkładu tlenowego glukozy
c) Synteza ATP bezpośrednio pod wpływem światła słonecznego
d) Syntezy glukozy ze związków prostych (anabolizm)
Rozwiązanie

Energia słoneczna jest:
a) asymilowana do procesów katabolicznych i zamieniana w nich na energię cieplną
b) asymilowana przez autotrofy do procesów anabolicznych
c) pochłaniana przez wszystkie formy życia na Ziemi
d) niepotrzebna do życia na Ziemi
Rozwiązanie

Energia
a) nie może ulegać przemianom w różne formy
b) przetworzona na wiązania chemiczne nie może być więcej użyta
c) produkowana jest w zależności od potrzeb życia na Ziemi
d) jest zachowana we wszechświecie
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: