Metabolizm

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Anabolizm – to zespół reakcji biochemicznych prowadzących do syntezy złożonych związków (przede wszystkim organicznych) z prostych. Proces ten zazwyczaj wymaga dostarczania energii (czyli jest procesem endoenergetycznym) na różne sposoby (np. rośliny zielone asymilują energię słoneczną do syntezy sacharydów w procesie fotosyntezy). Organizmy, które potrafią asymilować energię z otoczenia i wykorzystywać ją do procesów anabolicznych produkując miedzy innymi substancje odżywcze (nie tylko dla siebie) nazwane zostały organizmami samożywnymi, czyli autotrofami.

6CO2 + 12H2O + energia słoneczna → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O


Równanie przedstawia schematycznie anaboliczny proces fotosyntezy (synteza glukozy z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej)

Katabolizm – jest procesem odwrotnym do anabolizmu, czyli polega na rozkładzie związków złożonych do prostych zazwyczaj z wydzieleniem energii. Energia wydzielona w procesie katabolicznym wykorzystywana jest przez organizmy do życia – do przeprowadzenia procesów biochemicznych i przemian fizycznych będących przejawami życia.

Katabolizm jest jedynym sposobem pozyskiwania energii niezbędnej do życia przez organizmy cudzożywne, czyli heterotrofy. Przykładem heterotrofa jest człowiek, który bezwzględnie musi jeść, aby przeżyć.

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O + energia


Równanie przedstawia schematycznie kataboliczny proces rozkładu glukozy przy udziale tlenu (spalanie glukozy, czyli jej rozkład tlenowy jest najpowszechniejszą formą pozyskiwania energii przez organizmy cudzożywne, choć nie jedyny – istnieje też beztlenowy rozkład glukozy (patrz oddychanie komórkowe-glikoliza))

strona:    1    2    3    4  Test:


Energia
a) nie może ulegać przemianom w różne formy
b) jest zachowana we wszechświecie
c) przetworzona na wiązania chemiczne nie może być więcej użyta
d) produkowana jest w zależności od potrzeb życia na Ziemi
Rozwiązanie

Katabolizm to:
a) Rozkład związków złożonych do prostych
b) Inna nazwa glikolizy
c) Pierwszy etap fotosyntezy
d) Synteza związków złożonych z prostych
Rozwiązanie

Energia słoneczna jest:
a) asymilowana przez autotrofy do procesów anabolicznych
b) asymilowana do procesów katabolicznych i zamieniana w nich na energię cieplną
c) niepotrzebna do życia na Ziemi
d) pochłaniana przez wszystkie formy życia na Ziemi
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Metabolizm
Reakcje oksydo-redukcyjne
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Reakcje enzymatyczne

Tagi: