Trombocyty

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        

Bezjądrowe, bezbarwne, jajowate dyski - czyli oderwane fragmenty komórek macierzystych to tzw. płytki krwi (ok. 250 tyś. w mm3 krwi). Krążą w obiegu krwi do 10 dni i są niezbędne w procesach jej krzepnięcia.

Ponieważ krew jest tkanką płynną, nawet najmniejsze uszkodzenie powłoki skórnej i naczyń krwionośnych mogłoby spowodować jej wypłynięcie i śmierć. Gdy dojdzie do krwawienia ze zlepionych płytek powstaje tzw. czop. Uruchamia on następnie serie reakcji enzymatycznych. Trombokinaza oddziaływuje na białkową protrombinę, która uaktywnia trombinę katalizującą przemianę rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę. Fibryna tworzy gęsta sieć w miejscu zranienia, w której zatrzymują się erytrocyty. Powstały skrzep jest po zagojeniu rozpuszczalny przez enzymy osocza.

Niedobór wapnia i witaminy K oraz obniżona temperatura ciała mają wpływ na zwolnienie procesu krzepnięcia.

Zobacz inne artykuły:
Krew jako tkanka
Osocze
Erytrocyty
Leukocyty
Trombocyty

Tagi: