Lipidy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Grupa związków organicznych zaliczanych do lipidów w ostatnich latach zmieniała się na tyle, że nadal w różnych Ĺşródłach istnieją różne definicje i często nie zbieżne podziały tłuszczowców.

Niektórzy nauczyciele wymagają od uczniów podziału lipidów na:

 • tłuszcze proste (estry glicerolu i kwasów tłuszczowych)
  • tłuszcze właściwe
   • tłuszcze płynne (nienasycone)
   • tłuszcze stałe (nasycone)
  • woski
 • tłuszcze złożone (zawierają grupy nie lipidowe, zazwyczaj hydrofilowe)
  • fosfolipidy
  • glikolipidy
 • terpeny (czyli lipidy izoprenowe)

Obecnie do grupy lipidów zalicza się więcej związków chemicznych a estry glicerolu i kwasów tłuszczowych są jedynie podgrupą całej rodziny. Według obecnej definicji lipidy to wszystkie związki chemiczne zawierające kwasy tłuszczowe oraz same kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe to kwasy karboksylowe o większej niż 4 liczbie atomów węgla w cząsteczce. Dokładniej są to kwasy monokarboksylowe, czyli zawierające tylko jedną grupę karboksylową -COOH:

R-COOH

Kwasy tłuszczowe dzieli się ze względu na obecność oraz ilość wiązań nienasyconych w łańcuchu węglowym na:

 • kwasy nasycone
   • kwas masłowy C3H7COOH
   • kwas kapronowy C5H11COOH
   • kwas kaprylowy C7H15COOH
   • kwas kaprynowy C9H19COOH
   • kwas laurynowy C11H23COOH
   • kwas mirystynowy C13H27COOH
   • kwas palmitynowy C15H31COOH
   • kwas margarynowy C16H33COOH
   • kwas stearynowy C17H35COOH
   • kwas arachidowy C19H39COOH
   • kwas behenowy C21H43COOH
   • kwas lignocerynowy C23H47COOH
 • kwasy nienasycone
  • jednonienasycone (zawierają jedno wiązanie nienasycone)
   • kwas oleinowy
   • kwas palmitooleinowy C15H29COOH
   • kwas oleinowy C17H33COOH
   • kwas erukowy C21H41COOH
   • kwas nerwonowy C23H45COOH
  • kwasy wielonienasycone
   • kwas linolowy C17H31COOH
   • kwas a-linolenowy C17H29COOH
   • kwas a-linolenowy C17H29COOH
   • kwas arachidonowy C19H31COOH

strona:    1    2    3    4  Test:


Fosfolipid zawiera:
a) cząsteczkę ATP (adenozyno trójfosforanu)
b) nie ma prawidłowej odpowiedzi
c) resztę kwasu ortofosforowego
d) fosfor cząsteczkowy (substancja świeci w ciemności)
Rozwiązanie

Konsystencja (to czy substancja jest stała czy płynna) glicerydów nie zależy od:
a) objętości próbki substancji
b) uwodornienia kwasów tłuszczowych
c) ilości wiązań nienasyconych w węglowym łańcuchu kwasu tłuszczowego
d) temperatury
Rozwiązanie

Charakterystyczne wiązanie chemiczne definiujące częściowo lipidy to:
a) Wiązanie estrowe
b) Wiązanie glikozydowe
c) Wiązanie peptydowe
d) Wiązanie jonowe
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: