Lipidy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Sfingolipidy są grupą bardzo podobną do glikolipidów, jednak zamiast glicerolu posiadają sfingozynę -18-węglowy alkohol nienasycony zawierający dwie grupy hydroksylowe. Podobnie jak glikolipidy, sfingolipidy są składnikami błon komórkowych. Niektóre sfingolipidy w swoim składzie zawierają cząsteczkę cukru, są wtedy glikolipidami nieglicerynowymi.

Pochodne lipidowe

Sterydy (steroidy) są pochodnymi lipidowymi zbudowanymi z czterech przylegających do siebie pierścieni aromatycznych. Wśród steroidów wyróżnia się kilka grup związków:
 • sterole - należy do nich cholesterol
 • hormony oraz prekursory hormonów
 • kortykosteroidy
 • sterydy anaboliczne

Terpeny czyli lipidy izoprenowe (izoprenoidy) zawierają łańcuchy węglowe o długości wielokrotności C5:

(C5H8)n
(C5H8)
- jednostka izoprenowa.
Zaliczą się do nich między innymi światłoczułą pochodną retinolu - retinal obecną w siatkówce oka. Retinol jest to po prostu witamina A, czyli pochodna karotenu. Wszystkie te substancje są barwnikami lipidowymi zaliczanymi do karotenoidów, a karotenoidy z kolei należą do izoprenoidów.

Przykładowe pytania maturalne (egzamin ustny) dotyczące powyższego artykułu.

 • Przedstaw ogólną charakterystykę lipidów jako jednej z rodzin związków organicznych.
 • Przedstaw schemat chemicznej budowy lipidów (kwasy tłuszczowe i glicerydy) uwzględniając wersję cząsteczki amfipatycznej i wyjaśnij to pojęcie. Przedstaw w jakie struktury mogą formować się spontanicznie cząsteczki amfiatyczne w środowisku wodnym.
 • strona:    1    2    3    4    Test:


  Cholesterol należy do:
  a) lipidów
  b) białek
  c) nukleotydów
  d) węglowodanów
  Rozwiązanie

  Fosfolipid zawiera:
  a) resztę kwasu ortofosforowego
  b) fosfor cząsteczkowy (substancja świeci w ciemności)
  c) nie ma prawidłowej odpowiedzi
  d) cząsteczkę ATP (adenozyno trójfosforanu)
  Rozwiązanie

  Konsystencja (to czy substancja jest stała czy płynna) glicerydów nie zależy od:
  a) temperatury
  b) ilości wiązań nienasyconych w węglowym łańcuchu kwasu tłuszczowego
  c) objętości próbki substancji
  d) uwodornienia kwasów tłuszczowych
  Rozwiązanie  Zobacz inne artykuły:
  Cukry
  Lipidy
  Białka
  Kwasy nukleinowe

  Tagi: