Lipidy

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Fosfolipidy są to estry glicerolu, kwasów tłuszczowych i kwasu ortofosforowego. Fosfolipidy występują głównie w formie estru z dwoma kwasami tłuszczowymi i jedną resztą fosforanową, do której jeszcze przyłączona jest inna grupa hydrofilowa. Takie fosfolipidy (fosfoglicerydy) są głównymi składnikami błon lipidowych.Rysunek: Schemat budowy fosfolipidu: budowa chemiczna - model kulkowy - schemat cząsteczki amfifilowej.

Fosfolipidy ze względu na swoje właściwości amfifilowe (z jednej strony hydrofobowy, a z drugiej hydrofilowy, przy czym odległość między oba końcami jest bardzo duża) w środowisku wodnym skupiają się ze sobą częściami hydrofobowymi wystawiając do polarnej wody końcówkę hydrofilową (wyobraĹşmy sobie ogromną liczbę szpilek, które mają metalowe główki i plastikowe ostrza, zbliżenie magnesu do luĹşno rozsypanych takich szpilek wymusza na nich przyjmowanie konkretnych i zawsze takich samych układów przestrzennych). W taki sposób fosfoglicerydy w środowisku wodnym tworzą trzy typy struktur: micele, liposomy i dwuwarstwy lipidowe.
Rysunek: Rysunek przedstawia różne formy lipidowe jakie mogą się tworzyć w środowisku wodnym

Glikolipidy zawierają jako składnik dodatkowy cukier, którym najczęściej jest galaktoza lub laktoza. Glikolipidy są składnikiem błon komórkowych.

Lipidy nieglicerynowe

Najobszerniejszą grupę lipidów nieglicerynowych (czyli estrów kwasów tłuszczowych i alkoholi nie będących glicerolem) stanową woski. Woski są mieszaniną wielu lipidów (w ich skład wchodzą również wolne kwasy tłuszczowe), wśród których główną część stanowią estry alkoholi o długich łańcuchach węglowych. Wśród wosków wyróżnia się:
 • Woski zwierzęce
  • wosk pszczeli - produkowany przez pszczoły
  • Chinese wax - produced by scale insects Coccus ceriferus
  • Shellac wax - from the lac insect Coccus lacca
  • spermacet (olbrot) - produkowany przez walenie (bardzo cenny dodatek do kosmetyków)
  • lanolina (wosk wełny) - produkowana przez owce do "konserwacji" wełny
 • Woski roślinne
  • Bayberry wax - from the surface of the berries of the bayberry shrub
  • Candelilla wax - from the Mexican shrubs Euphorbia cerifera and E. antisyphilitica
  • Carnauba wax - from the leaves of the Carnauba palm
  • Castor wax - catalytically hydrogenated castor oil
  • Esparto wax - a byproduct of making paper from esparto grass
  • Japan wax - a vegetable triglyceride (not a true wax), from the berries of Rhus and Toxicodendron species
  • olejek jojoba - pressed from the seeds of the jojoba bush, a replacement for spermaceti
  • Ouricury wax - from the Brazilian Feather palm
  • Rice bran wax - obtained from rice bran
 • Woski mineralne
  • Ceresin waxes
  • Montan wax - extracted from lignite and brown coal
  • Ozocerite - found in lignite beds
  • Peat waxes
 • Woski z ropy naftowej (odmiana mineralnych)
  • Paraffin wax - made of long-chain alkane hydrocarbons
  • Microcrystalline wax - with very fine crystalline structure
 • Woski syntetyczne
  • Polyethylene waxes - based on polyethylene
  • Fischer-Tropsch waxes
  • Chemically modified waxes - usually esterified or saponified
  • substituted amide waxes
  • polymerized α-olefins

strona:    1    2    3    4  Test:


Konsystencja (to czy substancja jest stała czy płynna) glicerydów nie zależy od:
a) temperatury
b) objętości próbki substancji
c) uwodornienia kwasów tłuszczowych
d) ilości wiązań nienasyconych w węglowym łańcuchu kwasu tłuszczowego
Rozwiązanie

Charakterystyczne wiązanie chemiczne definiujące częściowo lipidy to:
a) Wiązanie peptydowe
b) Wiązanie jonowe
c) Wiązanie glikozydowe
d) Wiązanie estrowe
Rozwiązanie

Fosfolipid zawiera:
a) nie ma prawidłowej odpowiedzi
b) fosfor cząsteczkowy (substancja świeci w ciemności)
c) cząsteczkę ATP (adenozyno trójfosforanu)
d) resztę kwasu ortofosforowego
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: