Leukocyty

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        

Średnia zawartość krwinek białych w 1 cm3 krwi to ok. 7000. Są to elementy mające podstawowe znaczenie w reakcjach obronnych organizmu, co jest im umożliwione dzięki zdolności przemieszczania się "pod prąd" we krwi. Prawie 60 % leukocytów stanowią komórki zawierające ziarnistości w cytoplazmie czyli granulocyty, dzielące się na neutrofile (białka obojętnochłonne), eozynofile (kwasochłonne), oraz bazofile (zasadochłonne). Te ostatnie wytwarzają czynnik antykrzepliwy - heparynę, która zapobiega tworzeniu się skrzepów w świetle naczyń krwionośnych. Jednak główną funkcją wszystkich granulocytów jest pochłanianie patogenów oraz zbędnych produktów rozpadu starych komórek (tzw. fagocytoza).

Limfocyty (stanowią 35 % całej sumy leukocytów) oraz monocyty (5 % leukocytów) to bezziarniste agranulocyty. Powstają nie tylko w czerwonym szpiku kostnym, ale także w narządach limfatycznych oraz takich gruczołach jak: migdałki, śledziona czy grasica. Mają duże jądra i mogą przekształcać się w inne komórki tkanek łącznych.

Limfocyty dzielą się na dwa typy B (tworzą przeciwciała) oraz T (kontrolują limfocyty B oraz reakcje obronne organizmu i mają zdolność fagocytozy).

Monocyty żyją maksymalnie 3 dni, po czym przekształcają się w fagocytujące makrofagi. Są to największe z krwinek, których wielkość dochodzi do 20 μm. Po zetknięciu się z wirusami monocyty wytwarzają interferony, które hamują namnażanie się patogenów.

Zobacz inne artykuły:
Krew jako tkanka
Osocze
Erytrocyty
Leukocyty
Trombocyty

Tagi: