Osocze

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        

90 % wody i 10 % substancji organicznych i nieorganicznych tworzy płyn o żółtawym zabarwieniu, którego funkcją jest transport w odpowiednie miejsca niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, jak również hormonów lub zbędnych produktów przemiany materii (mocznik, barwniki).

Zawarte w osoczu jony nieorganiczne utrzymują stałe pH oraz ciśnienie osmotyczne krwi (Na+, Ca+, K+, PO43 - , Cl - , HCO3 - ). pH krwi tętniczej wynosi 7,36, a żylnej jest troszeczkę niższe - 7,34.

Najliczniejsze składniki organiczne osocza to białka (60 - 80 g/l), w tym przeważająca ilość albumin, które służą jako przenośniki związków czynnych (barwniki, hormony, kwasy organiczne i cholesterol) oraz regulatory fizycznych właściwości krwi. W osoczu zawarte są również immunoglobuliny czyli przeciwciała wytwarzane przez limfocyty B po ich zetknięciu się z obcym bądĹş patogennym ciałem lub cząstką. Fibrynogen (2 - 6 g/ml) jest natomiast białkiem wykorzystywanym podczas procesu krzepnięcia krwi. Bez jego obecności jest ona niezdolna do tworzenia zakrzepu, a takie osocze nazywane jest surowicą

Zobacz inne artykuły:
Krew jako tkanka
Osocze
Erytrocyty
Leukocyty
Trombocyty

Tagi: