Komórka jako podstawowa jednostka życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Komórka - funkcjonalna i strukturalna jednostka organizmu. Wyróżnia się organizmy jedno i wielokomórkowe. Komórka wypełniona jest substancją o konsystencji zolu (coś jakby w mikserze zmieszać kisiel z galaretką) nazywana cytoplazmą. Cytoplazma pod względem chemicznym jest wodnistą zawiesiną substancji chemicznych od najprostszych jonów po wielkie chemiczne makrocząsteczki (enzymy białkowe, kwasy nukleinowe, składniki cytoszkieletu).

Każda komórka zawiera zestaw tak zwanych organelli komórkowych zawieszonych w cytoplazmie - podjednostek strukturalnych komórki, które zapewniają specyfikę środowiska wewnętrznego komórki, determinują jej funkcję i funkcjonalność, zawierają materiał genetyczny, umożliwiają asymilację światła itp. Organella komórkowe składają się z milionów makrocząsteczek chemicznych zorganizowanych przestrzennie w pewne struktury fizyczne, których właściwości fizykochemiczne determinowane są przez średnią wypadkową właściwości budujących je cząsteczek chemicznych. Organizmy jednokomórkowe składają się tylko z jednej, w pełni autonomicznej komórki. Taka komórka zorganizowana jest w taki sposób, że niezależnie od obecności innych komórek w pobliżu może zachować ciągłość życia wykazując podstawowe przejawy życia i rozmnażając się (naturalnie niezbędne jest zachowanie odpowiednich parametrów otoczenia - temperatura, pożywienie, ciśnienie itp.).

Organizmy wielokomórkowe zbudowane są z wielu komórek występujących razem jako jeden organizm. W niektórych przypadkach organizmy wielokomórkowe składają się z zestawu podobnych lub identycznych autonomicznych komórek (czyli każda z tych komórek może istnieć samodzielnie jako organizm jednokomórkowy), którym jednak bardziej odpowiada życie w kolonii (np. plechowce). Częściej jednak spotyka się organizmy wielokomórkowe zbudowane z wielu zestawów komórek wyspecjalizowanych do danej funkcji (część komórek tworzy zestawy odpowiedzialne za odżywianie organizmu, inne za rozmnażanie, jeszcze inne za ochronę itp.).

strona:    1    2    3    4    5    6    7  Test:


Eucaryota to:
a) Komórka jądrowa
b) Komórka roślinna
c) Komórka zwierzęca
d) Komórka bezjądrowa
Rozwiązanie

Mitochondrium i chloroplasty
a) występują zawsze osobno w różnych komórkach
b) występują zawsze razem w komórce
c) pełnią praktycznie odwrotne funkcje w komórce
d) pełnią prawie identyczną funkcję w komórce
Rozwiązanie

Erytrocyt nie posiada jądra komórkowego, dlatego:
a) jest komórką przejściową między eucaryota a procaryota
b) należy zarówno do eucaryota jak i procaryota
c) należy do grupy komórek bezjądrowych – procaryota
d) nie posiada jądra, ale należy do eucaryota
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Komórka jako podstawowa jednostka życia

Tagi: