Komórka jako podstawowa jednostka życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

U organizmów tkankowych wszystkie komórki pochodzą od wspólnych nie wyspecjalizowanych komórek nazywanych komórkami macierzystymi. W trakcje rozwoju komórki specjalizują się pod względem funkcji i budowy do pełnienia określonych zadań w organizmie (komórki nerwowe, kostne czy erytrocyty pochodzą od podobnych do siebie komórek macierzystych). To jak specjalizują się komórki zależy od uaktywniania lub blokowania poszczególnych genów w materiale genetycznym komórki. Przykładowo w komórkach nerwowych silnie rozwija się mechanizmy transportu jonów w poprzek błony komórkowej co warunkuje polaryzację i depolaryzację błony w celu przekazywania impulsów nerwowych. W komórkach mięśniowych silnie rozwijają się mechanizmy produkcji białek kurczliwych oraz produkcji energii (w komórkach mięśniowych jest bardzo dużo mitochondriów). Erytrocyty z kolei tracą jądra komórkowe – mechanizmy związane z utrzymaniem jądra i ekspresją genów wymagają dużego nakładu energii i są bardzo wrażliwe na obecność wolnych rodników, a erytrocyty wyspecjalizowały się w transportowaniu tlenu cząsteczkowego – silnego utleniacza, czyli niewskazana jest obecność aktywnego materiału genetycznego w pobliżu. Więcej funkcji innych komórek omówione jest w rozdziałach „Fizjologia roślin” i „Fizjologia zwierząt”.
Rysunek: Przykłady różnych wyspecjalizowanych komórek zwierzęcych

strona:    1    2    3    4    5    6    7  Test:


Organella komórkowe to:
a) materiał genetyczny komórki
b) substancja międzykomórkowa
c) funkcjonalne struktury wewnątrzkomórkowe
d) cytoplazma
Rozwiązanie

Mitochondrium i chloroplasty
a) pełnią prawie identyczną funkcję w komórce
b) występują zawsze osobno w różnych komórkach
c) występują zawsze razem w komórce
d) pełnią praktycznie odwrotne funkcje w komórce
Rozwiązanie

Erytrocyt nie posiada jądra komórkowego, dlatego:
a) należy zarówno do eucaryota jak i procaryota
b) jest komórką przejściową między eucaryota a procaryota
c) nie posiada jądra, ale należy do eucaryota
d) należy do grupy komórek bezjądrowych – procaryota
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Komórka jako podstawowa jednostka życia

Tagi: