Komórka jako podstawowa jednostka życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Podstawowe organela komórkowe i inne elementy budulcowe, które szczegółowo opisane są w oddzielnych artykułach to:

 • Błona komórkowa - białkowo lipidowa struktura otaczająca komórkę
 • Ściana komórkowa - cukrowa (głównie celulozowa) twarda otoczka ochronna na zewnątrz błony komórkowej; występuje u roślin, grzybów i bakterii
 • Cytoplazma - substancja o konsystencji zolu wypełniająca wnętrze komórki; jest wodną zawiesiną metabolitów (substratów i produktów przemian metabolicznych), enzymów, kwasów nukleinowych, jonów i innych substancji obecnych w komórce; w cytoplazmie zawieszone są wszystkie Organella komórkowe
 • Jądro komórkowe - otoczony podwójną błoną lipidową prawie cały materiał genetyczny komórki
 • Mitochondrium - otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową centrum energetyczne komórki - tu produkowana jest większość ATP komórki
 • Chloroplasty - otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową anabolityczne centra komórki; tu pochłaniane jest światło i przeprowadzana jest fotosynteza; występują tylko u organizmów samożywnych lub semiautotrofów (bakterie fotosyntetyczne, glony, rośliny, niektóre pierwotniaki, sinice)
 • Peroksysomy -
 • Retikulum endoplazmatyczne - siateczka wewnątrzplazmatyczna - wewnętrzna pojedyncza błona komórkowa, która dzieli wnętrze komórki na przestrzenie, w których mogą przebiegać równocześnie różne, nawet przeciwstawne reakcje chemiczne, są dwa typy retikulum endoplazmatycznego:
  • Siateczka gładka - powierzchnia siateczki jest gładka
  • Siateczka szorstka - na jej powierzchni znajdują się rybosomy, ta siateczka odpowiedzialna jest głównie za syntezę białek
 • Aparaty Golgiego -
 • Lizosomy -
 • Wakuola - otoczona pojedynczą błoną kropla wody wewnątrz komórki; stanowi ona swoisty bufor wodny dla środowiska wewnątrzkomórkowego i zapewnia turgor komórki (ciśnienie zapewniające prawidłowy kształt komórki i tkanki); występuje w komórkach roślinnych
 • Centriole, cytoszkielet i aparaty ruchowe - mikroszkielet komórki, są to zazwyczaj długie włókniste aglomeraty związków chemicznych przeszywające całe wnętrze komórki w różnych ale określonych kierunkach; substancje włókniste pełnią rolę szkieletu, a włókna kurczliwe rolę mięśni - zapewniają prawidłowy kształt komórki, ruch komórki, rozmieszczenie organelli komórkowych, pełnią ważną rolę przy podziale komórkowym.
 • Rybosomy - złożone kompleksy białkowo-nukleinowe zbudowane z dwóch podjednostek (małej i dużej), pełnią kluczową rolę w procesie translacji (przepisywanie kodu genetycznego na sekwencję białkową)

strona:    1    2    3    4    5    6    7  Test:


Ścianę komórkową posiadają:
a) komórki roślinne
b) komórki zwierzęce
c) wszystkie eukarionty
d) żadne prokarionty
Rozwiązanie

Organella komórkowe to:
a) funkcjonalne struktury wewnątrzkomórkowe
b) substancja międzykomórkowa
c) materiał genetyczny komórki
d) cytoplazma
Rozwiązanie

Eucaryota to:
a) Komórka zwierzęca
b) Komórka bezjądrowa
c) Komórka jądrowa
d) Komórka roślinna
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Komórka jako podstawowa jednostka życia

Tagi: