Komórka jako podstawowa jednostka życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        Reklamy OnetKontekst

Wśród komórek eukariotycznych z czasem nastąpiła kolejna specjalizacja będąca podstawą podziału świata ożywionego na dwa kolejne królestwa: rośliny i zwierzęta (te dwa królestwa były podstawą pierwszego systematycznego podziału świata ożywionego; obecnie wyróżniamy pięć królestw: bakterie, pierwotniaki, grzyby, rośliny i zwierzęta).
Rysunek: Przykłady komórek eukariotycznych i prokariotycznych charakteryzujących cztery królestwa świata ożywionego (schematy poszczególnych komórek pobrano z Wikipedia)

Dlatego dzisiaj schemat budowy komórki roślinnej jest inny niż schemat budowy komórki zwierzęcej. Przede wszystkim komórki roślinne otoczone są dodatkowo usztywniającą ścianą komórkową zbudowaną z polisacharydów (to nadaje między innymi twardość drewna) oraz posiadają plastydy umożliwiające fotosyntezę. Pozostałe różnice budowy komórki roślinnej i zwierzęcej przedstawia poniższy rysunek i tabela:

Cecha komórka roślinna komórka zwierzęca
Błona komórkowa jest jest
Cytoplazma jest jest
Aparat Golgiego jest jest
Motochondrium jest jest
Lizosomy
Jądro komórkowe jest jest
Retikulum
endoplazmatyczne
jest jest
Rybosomy
Chloroplasty nie ma
Peroksysomy nie ma
Ściana komórkowa jest nie ma
Centriole nie ma

Tabela: Porównanie cech komórek roślinnych i zwierzęcych


Rysunek: Schemat porównawczy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej (schematy komórek pobrano z Wikipedia)

strona:    1    2    3    4    5    6    7  Test:


Mitochondrium i chloroplasty
a) pełnią prawie identyczną funkcję w komórce
b) występują zawsze razem w komórce
c) pełnią praktycznie odwrotne funkcje w komórce
d) występują zawsze osobno w różnych komórkach
Rozwiązanie

Organella komórkowe to:
a) materiał genetyczny komórki
b) funkcjonalne struktury wewnątrzkomórkowe
c) cytoplazma
d) substancja międzykomórkowa
Rozwiązanie

Eucaryota to:
a) Komórka zwierzęca
b) Komórka bezjądrowa
c) Komórka roślinna
d) Komórka jądrowa
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Komórka jako podstawowa jednostka życia

Tagi:
"