Komórka jako podstawowa jednostka życia

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Takie zestawy identycznych lub podobnych komórek wyspecjalizowanych do pełnienia konkretnej funkcji w całej żyjącej kolonii (organizmie wielokomórkowym) nazywa się tkankami. Czyli większość organizmów wielokomórkowych składa się z tkanek, te składają się z wyspecjalizowanych komórek, komórki z organelli, a organella z makrocząsteczek chemicznych, czyli zestawu cząsteczek chemicznych.
Rysunek: Cząsteczka chemiczna (np. monomer) -> makrocząsteczka chemiczna (np. polimer) -> organellum komórkowe -> komórka -> tkanka -> organizm wielokomórkowy

Tę podstawową organizację strukturalną i funkcjonalną życia można zobrazować w taki sposób. Dom jest organizmem żywym, różne materiały budowlane - cząsteczką chemiczną. Z cegieł (jeden z materiałów budowlanych - dla komórki fosfolipidy) zbudowane są ściany nośne i ścianki działowe, generalnie obudowa mieszkania/domku i pokoi - czyli w komórce błona komórkowa, otacza każdą komórkę i dzieli jej wnętrze na pewne duże przestrzenie jakby piętra (siateczka śródplazmatyczna) lub oddziela bardziej szczegółowo przestrzenie niektórych organelli komórkowych jakby pokoje w domu (mitochondrium, chloroplasty, wodniczki, jądro komórkowe itp.).

Organella komórkowe pełnią w komórce pewne konkretne funkcje - tak jak w domu w kuchni się gotuje, w łazience myje, w kotłowni ogrzewa się dom - tak w komórce w mitochondrium produkowana jest energia, w wodniczce magazynowana woda (wiele funkcji - patrz artykuł "wodniczka"), w jądrze komórkowym przechowywany jest materiał genetyczny itd.. Domy mogą istnieć samodzielnie (organizmy jednokomórkowe), mogą być identyczne serie domków jeden obok drugiego na nowoczesnych osiedlach (wielokomórkowe organizmy plechowe) lub ostatecznie niektóre mieszkania zorganizowane są w blokach, połączone wspólną kanalizacją, klatką schodową i nie istnieją niezależnie. Bloki z kolei składają się na całe osiedla, które można porównać do tkanek, które budują cały organizm – np. całe miasto.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  Test:


Organella komórkowe to:
a) cytoplazma
b) substancja międzykomórkowa
c) funkcjonalne struktury wewnątrzkomórkowe
d) materiał genetyczny komórki
Rozwiązanie

Komórki eucaryota i procaryota:
a) różnią się wieloma cechami morfologicznymi
b) mogą wspólnie stanowić cząstkę budowlaną tkanki w jednym wspólnym organizmie
c) różnią się tylko obecnością lub brakiem jądra komórkowego
d) nie mogą występować jednocześnie na terenie jednego organizmu
Rozwiązanie

Ścianę komórkową posiadają:
a) komórki roślinne
b) żadne prokarionty
c) wszystkie eukarionty
d) komórki zwierzęce
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Komórka jako podstawowa jednostka życia

Tagi: