Podstawczaki (Basidiomycota)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Rdze, głownie, purchawki, huby, a przede wszystkim dobrze nam znane jadalne i trujące grzyby kapeluszowe są przedstawicielami tego typu.
Grzybnia wegetatywna to rozgałęzione nitkowate strzępki, które znajdują się z reguły pod powierzchnią gleby, a gdy utworzą zbitą masę (zawiązek) następuje w odpowiednich warunkach tworzenie owocników. Owocniki podstawczków to bazydiokarpy, choć powszechnie nazywa się je po prostu "grzybami", które przeważnie składają się się z trzonka i kapelusza.
Pod kapeluszem znajdują się blaszki (jak np. u pieczarki), bądĹş rurki (borowik).W ich strukturach powstają podstawki (bazydium), które pełnią podobną rolę jak worki u Ascomycota. Każde bazydium wytwarza 4 zarodniki - ale są one umieszczone na zewnątrz podstawki (a nie wewnątrz, jak zarodniki w workach).
W cyklu płciowym podstawczków wyróżnia się monokariotyczną grzybnię pierwotną i dikariotyczną grzybnię wtórną, która powstaje po połączeniu się strzępków dwóch różnych typów koniugacyjnych. W blaszkach owocników dikariotycznych następuje zlanie się dwóch jąder w diploidalną zygotę. Po jej mejotycznym podziale 4 haploidalne jądra wędrują na szczyt podstawki tworząc bazydiospory. Jeden owocnik grzyba wytwarza około miliona zarodników.
Gatunków jadalnych podstawczków jest około 200, a trujących ponad 25.

Zobacz inne artykuły:
Grzyby - Informacje ogólne
Znaczenie gospodarcze i ekologiczne grzybów
Skoczkowce (Chytridiomycota)
Grzyby konidialne (Deuteromycota)
Sprzężniaki (Zygomycota)
Workowce (Ascomycota)
Podstawczaki (Basidiomycota)

Tagi: