Sprzężniaki (Zygomycota)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Są to grzyby saprofityczne zasiedlające ściółkę leśną i glebę (np. pleśniak biały - Mucor mucedo) jak również pasożyty roślin i zwierząt (np. rozłożek czerniejący - Rhizopus nigricans).
Ich strzępki mają budowę komórczakowatą, silnie rozgałęzioną. Grzybnia rozrasta się poziomo oraz przerasta podłoże na którym żyje rozkładając w ten sposób potrzebne dla siebie związki. Część strzępek służących do rozmnażania wyrasta pionowo w górę, a na ich szczytach tworzą się zarodnia(sporangia) wypełnione haploidalnymi zarodnikami.
Cykl płciowy rozpoczyna się w momencie "spotkania" dwóch typów koniugacyjnych różnych grzybni ("+" i "-"). Strzępki te nie różnią się morfologicznie, także są identyczne z wyglądu dlatego nie można rozróżnić ich "płci" nazywając jeden typ męskim a drugi żeńskim. Jednak sprzężniaki są heterotalliczne - czyli proces płciowy zachodzi tylko między osobnikami "+" i "-".
Po złączeniu się tych strzępek dwa jądra różnych osobników oddzielają się septami od reszty grzybni, po czym łączą się w diploidalną zygotę, tworząc przy tym grubościenny twór - zygosporę zdolny do przetrwania trudnych warunków środowiskowych.
Po podziale mejotycznym następuje kiełkowanie zygospory, która ponownie tworzy grzybnię wraz ze sporangioforami zawierającymi haploidalne zarodniki zarówno o typie plus jak i minus. Cykl rozwojowy zamyka się.

Zobacz inne artykuły:
Grzyby - Informacje ogólne
Znaczenie gospodarcze i ekologiczne grzybów
Skoczkowce (Chytridiomycota)
Grzyby konidialne (Deuteromycota)
Sprzężniaki (Zygomycota)
Workowce (Ascomycota)
Podstawczaki (Basidiomycota)

Tagi: