Protista zwierzęce

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Dawniej należące do zwierząt (typ Pierwotniaki - Protozoa). Z reguły są cudzożywne (pochłaniają pokarm drogą fagocytozy) - nie mają strzępek (jak protisty grzybopodobne), chloroplastów (jak większość glonów) ani ściany komórkowej (cecha komórek typowo zwierzęcych). Są organizmami jednokomórkowymi zamieszkującymi środowiska wodne lub wilgotne, często pasożytujące i wywołujące wiele chorób roślinnych i zwierzęcych.

Jedno z najpopularniejszych schorzeń kobiecych wywołane jest przez rzęsistka pochwowego (Trichomonas hominis) należącego do typu bezmitochondrialnych wiciowców (Parabasalia).
Inne groĹşne wiciowce posiadające rozgałęzione mitochondrium (typ Kinetoplastydy) są pasożytami wywołującymi m. in. śpiączkę afrykańską (świdrowiec gambijski - Trypanosoma brucei gambiense), która jest przenoszona przez muchy tse-tse i powoduje nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym.
Wiciowce kołnierzykowe (Choanoflagellata) mają charakterystyczne wypustki cytoplazmatyczne otaczające wić tworząc w ten sposób aparat do filtracji pokarmu. Rozmnażają się bezpłciowo poprzez podział podłużny oraz posiadają typowo zwierzęcą cechę jaką są płaskie grzebienie mitochondrialne.

Do "sztucznego typu" Zarodziowe (Sarcodina) należą m. in. ameby (Amoebina), inaczej zwane korzenionóżkami (Rhizopoda), otwornice (Foraminifera) oraz promienice (Radiolaria)
Pełzaki (ameby) poruszają się za pomocą pseudopodiów - nibynóżek. Nie mają one określonego kształtu ciała, ponieważ elastyczna błona komórkowa umożliwia przemieszczanie się cytoplazmy i tworzenie wypustek służących do poruszania się i chwytania pożywienia. Trawienie wchłoniętego pokarmu odbywa się w wodniczkach pokarmowych, a wydalanie za pomocą wodniczki tętniącej.
Ich środowiskiem życia są słodkie i słone wody, a także gleba lub płyny ustrojowe zwierząt. Pasożytnicza Entamoeba histolytica powoduje czerwonkę amebową, objawiającą się silnymi biegunkami u ludzi.
Bardzo ważnym składnikiem planktonu morskiego są otwornice, które posiadają wapienne pancerzyki z licznymi nibynóżkami promieniście odchodzącymi od komórki i tworzącymi sieć służacą do pochwycenia pokarmu i wytworzenia wodniczek pokarmowych.
Muł powstały z pancerzyków obumarłych otwornic osiada na dnie oceanów przekształcając się w pokłady wapiennej kredy.
Natomiast radiolarie mają szkielety krzemionkowe z długimi cienkimi wypustkami cytoplazmatycznymi. Ich pancerze podobnie jak u otwornic tworzą muł, który pod wpływem wysokiego ciśnienia jest przekształcany w skałę osadową.

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Protista - informacje wstępne
Protista roślinopodobne
Protista grzybopodobne
Protista zwierzęce

Tagi: