Protista grzybopodobne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Jeszcze do niedawna te typy protista były zaliczane do królestwa Mycota ze względu na ich nitkowatą budowę ciała (strzępki) i z reguły saprofityczny sposób odżywiania się oraz możliwość owocowania. Jednak w odróżnieniu od grzybów mają one głównie celulozową ścianę komórkową (a nie chitynową) oraz uwicione komórki, dlatego podobieństwo między grzybami a protistami grzybopodobnymi wynika bardziej z przybliżonego trybu życia jaki prowadzą niż z ich pokrewieństwa genetycznego.

Śluzowce (Myxomycota) są wielojądrowymi pełzakami poruszającymi się ruchem ameboidalnym po powierzchni martwych drzew i ściółki. W ten sposób pochłaniają martwą materię oraz różne inne drobnoustroje.
Cykl płciowy śluzowców zaczyna się od wytworzenia przez plazmodium owocowań, które po podziale mejotycznym rozsiewają haploidalne zarodniki przybierające postać dwuwiciowych pływek (środowisko wilgotne) bądĹş pełzających myksoameb (środowisko bardziej suche). Są to gamety które po połączeniu się dają diploidalną zygotę. Zygota dzieli mitotycznie jądro (bez cytoplazmy) tworząc ponownie komórczakowatą śluĹşnię.

Tzw. komórkowe śluzowce to organizmy z typu Akrazjowców (Acrasiomycota). Prowadzą ameboidalny tryb życia. Każda komórka zawiera jedno haploidalne jądro. Jednak w trudnych warunkach komórki akrazjowców łączą się tworząc tzw. śluĹşnię rzekomą (pseudoplazmodium), która służy procesowi rozmnażania bezpłciowego (rzadziej zachodzi cykl płciowy).

Wspólną cechą grzybów i lęgniowców (Oomycota) jest wytwarzanie wegetatywnej grzybni, która przerasta podłoże na którym żyje, rozkłada je i w ten sposób pobiera potrzebne dla siebie składniki odżywcze.
Plecha lęgniowców to wielojądrowa komórka posiadająca chitynową lub/i celulozową ścianę. Zalicza się je do królestwa Protista za względu na wytwarzanie uwicionych pływek podczas bezpłciowego procesu rozmnażania (taka forma nigdy nie występuje u grzybów). W trudnych warunkach mogą przechodzić także cykl płciowy z wytworzeniem grubościennej diploidalnej oospory.
Spora część lęgniowców to pasożyty roślinne i zwierzęce jak np. fitoftora (Phytophtora) powodująca gnicie ziemniaków.

Zobacz inne artykuły:
Protista - informacje wstępne
Protista roślinopodobne
Protista grzybopodobne
Protista zwierzęce

Tagi: