Protista roślinopodobne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Protista roślinopodobne często i niesłusznie nazywane są glonami. Do glonów bowiem zalicza się fotosyntetyzujące, proste organizmy żyjące w środowisku wodnym lub ściśle związanym z wodą, czyli: sinice - królestwo Bacteriae (Monera), protista roślinopodobne - królestwo Protista oraz zielenice, krasnorosty i glaukocystofity - królestwo Rośliny. A zatem termin ten dotyczy grupy morfologiczno-ekologicznej. Glony mają często zbliżoną organizację ciała, ale przede wszystkim są organizmami pełniącymi rolę producentów w środowiskach wodnych. Jednak istotny jest brak bezpośredniego pokrewieństwa między przedstawicielami poszczególnych "królestw glonów", szczególnie zauważalny w różnicach w budowie chloroplastów i rodzaju gromadzonego materiału zapasowego.

Protista roślinopodobne uzyskały zdolność do fotosyntezy w wyniku wtórnej endosymbiozy chloroplastów roślinnych, dlatego posiadają w swojej strukturze trzy lub cztery błony śródplazmatyczne. Endosymbioza jest zjawiskiem wchłonięcia (np. drogą fagocytozy) pewnego organizmu i nie strawienia go, lecz wbudowania we własne struktury. W ten sposób przodkowie roślin wykorzystali fotosyntetyzujące właściwości sinic bakteryjnych (endosymbioza pierwotna) i upraszczając ich budowę przekształciły je do własnych potrzeb tworząc strukturę chloroplastu. Potwierdzeniem tej hipotezy jest fakt, żę chloroplasty mają własne DNA czy rybosomy. W przeciwieństwie do protistów, glony roślinne mają dwubłoniastą strukturę chloroplastów (patrz rysunek).

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Protista - informacje wstępne
Protista roślinopodobne
Protista grzybopodobne
Protista zwierzęce

Tagi: