Protista - informacje wstępne

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        

Jest to jedno z pięciu królestw wyróżnianych we współczesnej systematyce, będące grupą parafiletyczną. Oznacza to, że organizmy te mają wspólnego przodka wraz z innymi przedstawicielami różnych królestw (roślin, zwierząt czy grzybów), a zatem nie wszyscy potomkowie "praprotistów" - pierwszego organizmu eukariotycznego, należą do omawianego działu. Inaczej rzecz ujmując Protista są to organizmy eukariotyczne, ale inne niż te które należą do roślin, zwierząt i grzybów oraz nie wyróżniające się żadną specyficzną dla nich cechą, która mogłaby uznać tę grupę jako monofiletyczną, Z tego też powodu zanim wyodrębniono oddzielne królestwo Protista, organizmy te zaliczano do innych taksonów w zależności od sposobu odżywiania się czy kryteriów określających ich tryb życia.Rysunek: img

Różnorodność tej grupy jest tak ogromna, że nie sposób jest znaleĹşć i przedstawić ich wspólną charakterystykę. Poniższe zestawienie na przykładach przedstawia zmienność jaka występuje w obrębie tego królestwa.

    Wielkość organizmu
  • Od: mikroskopijne jednokomórkowce (ok. 10µm) np. świdrowiec gambijski -Trypanosoma gambiense
  • Do: olbrzymie glony (ok. 60 m) np. brunatnica -Macrocystis

    Budowa ciała
  • jednokomórkowa np. pantofelek -Paramecium
  • cenocentryczna (wielojądrowa tzw. komórczak) np. śluzowiec -Physarum
  • wielokomórkowa (czasem nawet tkankopodobna tworząca plechę która posiada niby-korzeń, niby-łodygę i niby-liście) - wszystkie brunatnice np.Laminaria

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Protista - informacje wstępne
Protista roślinopodobne
Protista grzybopodobne
Protista zwierzęce

Tagi: