Archeony (Archaebacteria)

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Organizmy prokariotyczne odkryte w 1977 roku, które tworzą odrębną linie od bakterii właściwych, a w swojej budowie komórkowej mają nawet więcej cech wspólnych z Eucaryota niż Eubacteria jak np. brak peptydoglikanu w ścianie komórkowej, brak wrażliwości na streptomycynę i chloramfenikol oraz posiadanie metioniny jako pierwszego aminokwasu w syntezie białka (u Eubacteria jest to formylometionina) czy białek histonowych (tworzą struktury podobne do nukleosomów).

Archeony w większości są ekstremofilami tzn. żyją w skrajnych warunkach środowiskowych. I tak:

  • halofile żyją w silnie zasolonych (do 60%) zbiornikach wodnych takich jak Morze Martwe,
  • acydofile - środowisko kwaśne o pH = 1 (pH = 7 - śmierć bakterii),
  • alkalifile - środowisko silnie zasadowe,
  • termofile - temperatury wysokie do 75°C,
  • psychrofile - temperatury niskie (optimum - 4°C),
  • hipertermofile - żyją w gorących Ĺşródłach gdzie temperatura przekracza 100°C).

Archaebacteria za względu na swe wyjątkowe właściwości wykorzystywane są do produkcji enzymów dodawanych do proszków do prania lub wykorzystywanych w biologii molekularnej (np. do reakcji PCR).

Zobacz inne artykuły:
Bakterie - wiadomości wstępne
Budowa bakterii
Metabolizm bakterii
Rozmnażanie bakterii
Znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
Archeony (Archaebacteria)
Sinice
Riketsje i Chlamydie

Tagi: