Znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Organizmy prokariotyczne odgrywają niezwykle ważną rolę w środowisku przyrodniczym jako destruenci rozkładający martwą materię organiczną i przyczyniając się w ten sposób do tworzenia próchnicy glebowej. Procesy rozkładu uwalniają i wprowadzają do obiegu biosferycznego szereg pierwiastków takich jak: węgiel, tlen, azot, siarka czy fosfor. Poza tym są to bardzo ważne ogniwa łańcucha pokarmowego, gdyż tworzą podstawowe Ĺşródło pożywienia dla takich organizmów jak pierwotniaki i inne zwierzęta wyższe.

Ĺťyjąc w symbiozie z roślinami motylkowymi (bakterie brodawkowe - korzeniowe) przyłączają azot atmosferyczny wykorzystywany przez gospodarza w zamian za pobierane od tegoż żywiciela związki organiczne. Bakterie które bytują w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy pomagają im w trawieniu celulozy, zaś u człowieka przyczyniają się do syntezy witaminy K i witamin z grupy B.

Człowiek nauczył się wykorzystywać właściwości bakterii do potrzeb przemysłowo-rolniczych takich jak:

  • produkcja jogurtów, serów, kiszonek (bakterie fermentacji mlekowej) - przemysł spożywczy,
  • produkcja szczepionek i antybiotyków (głównie szczepy Streptomyces) - przemysł farmaceutyczny,
  • produkcja acetonu, etanolu, aminokwasów, witamin, hormonów i enzymów (bakterie transgeniczne) - inżynieria genetyczna,
  • likwidacja zanieczyszczeń w biooczyszczalniach ścieków,
  • jako organizmy owadobójcze w rolnictwie
  • wykorzystanie złóż ropy, żelaza czy siarki, które zostały utworzone w odległych epokach geologicznych przez bakterie

strona:    1    2  Zobacz inne artykuły:
Bakterie - wiadomości wstępne
Budowa bakterii
Metabolizm bakterii
Rozmnażanie bakterii
Znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
Archeony (Archaebacteria)
Sinice
Riketsje i Chlamydie

Tagi: