Rozmnażanie bakterii

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Bakterie rozmnażają się bezpłciowo na drodze podziału bezpośredniego - amitozy, poprzedzonej replikacją materiału genetycznego, poprzez pączkowanie bądĹş rozpad koloni. W idealnych warunkach dzielą się one co 20 min. Nie występuje u nich rozmnażanie płciowe poprzez łączenie gamet, ale wymiana materiału genetycznego może następować np. poprzez proces koniugacji. Wśród bakterii istnieją dwa typy płciowe F+ i F-. Komórki zawierające czynnik płciowy (F+) posiadają długie rurkowate wypustki tzw. fimbrie płciowe za pomocą których przekazują komórkom F- fragment plazmidowego DNA, co powoduje zmianę ich fenotypu na F+ i przejęcie pewnych cech warunkujących np. oporność na antybiotyki.

Innym sposobem przenoszenia genów jest transformacja. Bakteria pobiera fragment obcego DNA z otoczenia , które pochodzi np. z uszkodzonej, innej komórki.

Transdukcja jest procesem zachodzącym przy udziale bakteriofagów łagodnych, które przenoszą fragmenty DNA bakterii wraz ze swoimi i w ten sposób włączają je do chromosomu nowego gospodarza w cyklu lizogenicznym

Zobacz inne artykuły:
Bakterie - wiadomości wstępne
Budowa bakterii
Metabolizm bakterii
Rozmnażanie bakterii
Znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
Archeony (Archaebacteria)
Sinice
Riketsje i Chlamydie

Tagi: