Metabolizm bakterii

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Aneta Jastrzębska


                        
Czytaj najpierw:

Odżywianie

Bakterie dzielą się na heterotrofy (organizmy cudzożywne) czyli saprobionty, symbionty, pasożyty (patrz: informacje wstępne) oraz autotrofy, które uzyskują niezbędne do życia związki organiczne na drodze fotosyntezy bądĹş chemosyntezy.

Wyróżnia się pięć grup bakterii fotosyntetyzujących do których należą zielone i purpurowe bakterie siarkowe, zielone i purpurowe bakterie bezsiarkowe oraz sinice. Istnieje teoria, że chloroplasty roślin są to uproszczone i przekształcone sinice, które w toku ewolucji związały się z komórką gospodarza. Sinice posiadają barwniki podobne do roślin czyli zielony chlorofil a (podstawowy- jest go najwięcej), żółty karoten, niebieski fikocyjan i czerwoną fikoerytrynę. Donorem wodoru u sinic jest woda, dlatego produktem ubocznym fotosyntezy jest cząsteczkowy tlen.

6CO2 + 6H2O energia świetlna C6H12O6 + 6O2

Jednak fotosynteza bakterii siarkowych znacznie różni się od fotosyntezy roślin i sinic. Purpurowe i zielone bakterie siarkowe najsilniej absorbują światło widma podczerwieni, a donorem wodoru są u nich związki siarki.

6CO2 + 6H2S energia świetlna C6H12O6 + 12S + 6H2O

Fotosyntetyzujące bakterie bezsiarkowe redukują CO2 przez utlenianie znajdujących się w środowisku alkoholi lub wodoru.

strona:    1    2    3  Zobacz inne artykuły:
Bakterie - wiadomości wstępne
Budowa bakterii
Metabolizm bakterii
Rozmnażanie bakterii
Znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
Archeony (Archaebacteria)
Sinice
Riketsje i Chlamydie

Tagi: