Cukry

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Cukry nazywane są inaczej sacharydami lub węglowodanami ze względu na stosunek ilości atomów wodoru do atomów tlenu w cząsteczce, który jest taki sam jak w cząsteczce wody (2H:1O). Cukry należą do związków organicznych, więc podstawą ich struktury chemicznej jest węgiel. Sumaryczny schemat cząsteczki cukru to:

CnH2nOn

Cukry mogą być polimerami podstawowych jednostek budulcowych – monosacharydów. Ze względu na tę cechę dzieli się sacharydy na:

  • monosacharydy (cukry proste składające się z pojedynczych podjednostek)
  • dwucukry
  • oligosacharydy (cukry złożone składające się z kilku podjednostek – kilku monosacharydów)
  • polisacharydy (cukry złożone składające się z wielu podjednostek – kilkadziesiąt, kilkaset – czasem łańcuchy polisacharydów mogą się rozgałęziać).

Monosacharydy
Podstawowe jednostki strukturalne cukrów – monosacharydy – mogą zawierać od trzech do siedmiu atomów węgla:

  • 3C – triozy
  • 4C – tetrozy
  • 5C – pentozy
  • 6C – heksozy
  • 7C – heptozy

Najczęściej spotykane w przyrodzie monosacharydy to pentozy (głównie ryboza i deoksyryboza jako składniki nukleotydów) oraz heksozy (glukoza, fruktoza, galaktoza).

Ze względu na budowę chemiczną cukry mogą tworzyć wiele różnych typów izomerów. Przede wszystkim wyróżnia się dwa typy chemiczne cukrów ze względu na występującą grupę funkcyjną: ketozy (zawierają grupę ketonową) i aldozy (zawierają grupę aldehydową)

strona:    1    2    3    4  Test:


Pentozy:
a) zawierają 4 atomy węgla
b) zawierają 3 atomy węgla
c) zawierają 6 atomów węgla
d) zawierają 5 atomów węgla
Rozwiązanie

Nazwa węglowodany pochodzi od tego, że:
a) jest to przypadkowa zbieżność brzmienia
b) skład chemiczny wszystkich węglowodanów to tlen z wodorem w stosunku 1:2 i węgiel
c) pierwszy raz wyekstrahowane je z grudy węgla, którą wyłowiono z dna morza
d) powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej po zalaniu gorącego węgla wodą
Rozwiązanie

Sacharoza składa się z:
a) galaktoza + fruktoza
b) galaktoza + glukoza
c) glukoza + fruktoza
d) glukoza + glukoza
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: