Cukry

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

Disacharydy
Tak zwane dwucukry, powstają z połączenia dwóch monosacharydów wiązaniem glikozydowym. Typy dwucukrów wyróżnia się w zależności od tego jakie monosacharydy wchodzą w jego skład i jakie wiązanie glikozydowe (alfa czy beta) je łączy.

W przypadku disacharydów wiązanie glikozydowe powstaje pomiędzy pierwszym węglem jednej cząsteczki a czwartym węglem drugiej, dlatego nosi nazwę „wiązania glikozydowego 1,4 - ”. W zależności od typu anomeru wchodzącego w skład disacharydu wyróżnia się wiązania α-1,4 i β-1,4.

Popularne disacharydy to:

  • Sacharoza – glukoza + fruktoza
  • Maltoza – glukoza + glukoza
  • Laktoza – glukoza + galaktoza

Procesem odwrotnym do powstawania wiązania glikozydowego jest hydroliza dwucukru do dwóch monosacharydów.

Oligosacharydy
Są to kilkucukry złożone z kilkunastu podjednostek monosacharydowych. Łańcuchu polimerowe mogą się rozgałęziać. Przykładem oligosacharydów są dekstryny oraz cukry receptorowe na powierzchni komórek stanowiące o ich przynależności osobniczej.

Polisacharydy
Wielocukry są bogatą grupą bardzo dużych polimerów. Oczywiście składają się z bardzo wielu monosacharydów (dany polimer składa się z głównie, ale nie wyłącznie takich samych monomerów – inaczej niż w przypadku białek) połączonych wiązaniami glikozydowymi. Polimery mogą się rozdzielać. Nadają bardzo dużą wytrzymałość (niekiedy twardość) tkankom lub samodzielnie stanowią warstwy ochronne lub strukturalne komórkom i tkankom. Ilość podjednostek polisacharydów jest tak duża, że łatwiej jest szacować ich ilość po wadze.

strona:    1    2    3    4  Test:


Amyloza to:
a) rozgałęziony glikogen
b) nie rozgałęziona poli-glukoza
c) dwucukier
d) nie rozgałęziona celuloza
Rozwiązanie

Nazwa węglowodany pochodzi od tego, że:
a) pierwszy raz wyekstrahowane je z grudy węgla, którą wyłowiono z dna morza
b) skład chemiczny wszystkich węglowodanów to tlen z wodorem w stosunku 1:2 i węgiel
c) jest to przypadkowa zbieżność brzmienia
d) powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej po zalaniu gorącego węgla wodą
Rozwiązanie

Sacharoza składa się z:
a) glukoza + glukoza
b) glukoza + fruktoza
c) galaktoza + glukoza
d) galaktoza + fruktoza
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: