Cukry

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Jan Paweł Jastrzębski


                        

W cukrach występują węgle asymetryczne (ilość węgli asymetrycznych zależy w znacznej mierze od ilości węgli w cząsteczce), wobec tego występują enancjomery (izomery L i D)


Rysunek: Wzory Fishera cukrów prostych z zaznaczonymi węglami asymetrycznymi

Dodatkowo cukry mają właściwość skręcania kąta światła spolaryzowanego. Na podstawie tej właściwości wyróżnia się izomery + (skręcają światło zgodnie z ruchem wskazówek zegara – w prawo) i izomery – (skręcają światło spolaryzowane w lewo), przy czym izomeryzacja związana ze skręcalnością światła spolaryzowanego nie jest związana poszczególnymi enancjomerami i mogą występować wszystkie kombinacje tych izomeryzacji (L+, L-, D+, D-).

W naturze pentozy, heksozy i heptozy nie występują w formie liniowej jaką reprezentują wzory Fishera lecz tworzą cząsteczki cykliczne (pięcioboczne pierścienie fauranozowe czyli furanozy, i sześcioboczne pierścienie – piranozowe (piranozy)). Atomem zamykającym pierścień jest tlen.

Kolejnym typem izomerów wśród cukrów są anomery. Są to izomery strukturalne cząsteczek cyklicznych, w których grupa –OH przy tak zwanym węglu anomerycznym (półacetalowym lub hemiacetalowym) znajduje się po jednej lub po drugiej stronie pierścienia. Jeżeli grupa hydroksylowa znajduje się nad płaszczyzną rysunku to jest to anomer β, jeżeli pod płaszczyzną rysunku - jest to anomer α. Położenia α lub β mają znaczenie przy tworzeniu wiązań glikozydowych cukrów złożonych.

strona:    1    2    3    4  Test:


Nazwa węglowodany pochodzi od tego, że:
a) jest to przypadkowa zbieżność brzmienia
b) skład chemiczny wszystkich węglowodanów to tlen z wodorem w stosunku 1:2 i węgiel
c) pierwszy raz wyekstrahowane je z grudy węgla, którą wyłowiono z dna morza
d) powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej po zalaniu gorącego węgla wodą
Rozwiązanie

Amyloza to:
a) rozgałęziony glikogen
b) dwucukier
c) nie rozgałęziona celuloza
d) nie rozgałęziona poli-glukoza
Rozwiązanie

Sacharoza składa się z:
a) glukoza + glukoza
b) galaktoza + glukoza
c) galaktoza + fruktoza
d) glukoza + fruktoza
RozwiązanieZobacz inne artykuły:
Cukry
Lipidy
Białka
Kwasy nukleinowe

Tagi: